(e-Pub)

(31) Özgün Araştırma, (1) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Dilate Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Nedeni, Raşitizm: İki Yıllık Deneyim
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Osman Yeşilbaş
 • Esra Şevketoğlu
 • Esra Deniz Papatya Çakır
 • Bedir Akyol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.29392
Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Astaksantinin Karaciğer Dokusunda Antienflamatuar Etkilerinin Araştırılması
 • Nurdan Çobaner
 • Birgül Yelken
 • Nilufer Erkasap
 • Mete Özkurt
 • Ezgi Bektur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.52523
Beslenme Tedavisi Alan Hastalarda Hipfosfatemiye Neden Olan Faktörler
 • Kezban Akçay
 • Hatice Ayhan
 • Burcu Kelleci Çakır
 • Osman Abbasoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.42103
Yoğun Bakımdan Taburcu Edilen Hastaların Yoğun Bakıma ve Hastaneye Yeniden Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi
 • Ceyda Ulusaloğlu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Şöhret Kahveci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.09709
Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Hastaların Sonuçları Üzerine Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Burhan Sami Kalın
 • İhsan Solmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.38039
Investigating the Impact of Airway Management Training on the Moral Distress and Compassion Fatigue of Nurses Working in Intensive Care Units
 • Mohamad Golitaleb
 • Behnam Masmouei
 • Ali Jadidi
 • Fatemeh Hoomani Majdabadi
 • Mehdi Harorani
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.03521
Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı
 • Nimet Ateş
 • Semra Yurdakul
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96158
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Growth Factor 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı Mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşimi İnfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi
 • Eda Akyol
 • İkbal Çavdar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44154
Pandemi Sürecinde Non-COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyon Sürveyans Sonuçları: Üç Yıllık Analiz
 • Merve Sefa Sayar
 • Esma Eroğlu
 • Dilek Bulut
 • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.71473
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler
 • Murat Can Mollaoğlu
 • Olgay Karabulut
 • Yasemin Boy
 • Mukadder Mollaoğlu
 • Kürşat Karadayı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.28290
Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Ömür Arça
 • Necati Gökmen
 • Atalay Arkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.14041
Posttravmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine karşı Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multi Travmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopik Örneklemenin Tedavi Değişimi ve Prognoza Etkisi
 • Yasin Levent Uğur
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gokmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.60783
Mortal Seyreden Kritik Hastalarda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonlarının ve Sepsisin Değerlendirilmesi
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Çağla Yazar
 • İrem Ulutaş Ordu
 • Helin Şahintürk
 • Tuğba Yanık Yalçın
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.62533
Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
Hemşirelerin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışlarının Klinik Karar Vermeye Etkisi
 • Saadet Erzincanlı
 • Kadriye Sayın Kasar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.00710
Yoğun Bakım Literatüründe Nütrisyon ile İlişkili En Çok Atıf Alan 101 Çalışmanın Değerlendirilmesi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Yasemin Şişecioğlu
 • Sezen Korkut
 • Esra Kırova
 • Büşra Manduz Yavuz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.51523
İleri Yaş Kalça Kırığı Hastalarında Preoperatif Prognostik Beslenme Indeksinin Postoperatif Mortaliteyle İlişkisi
 • Nur Canbolat
 • Dilan Büyük
 • İlhan Sulejmani
 • Yavuz Sağlam
 • Demet Altun
 • Hayati Durmaz
 • Mehmet I. Buget
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.62634
Beyin Ölümü Tespiti ve Tanısında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Yararlılığı
 • Kutlay Aydın
 • Yasin Levent Uğur
 • Taner Çalışkan
 • Begüm Ergan
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Pembe Keskinoğlu
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.08379
Pandemi Süresince Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanların Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Öner
 • Sibel Büyükçoban
 • Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.70298
Türkiye’nin Başkentinde -Ankara- COVID-19 şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Gül Meral Kocabeyoğlu
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Tülay Tuncer Peker
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65487
COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.04834
Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Tele-yoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri
 • Ebru Karakoç
 • İlkay Ceylan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.63308
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri
 • Yeliz Sürme
 • Hatice Yüceler Kaçmaz
 • Özlem Ceyhan
 • İlker Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.72621
COVID-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • Ezgi Güngördü
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.78942
Ağır Pnömonili COVID-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?
 • Rabia Sarı Küçük
 • Asime Ay
 • Esra Dağlı
 • Rabia Gülsüm Aydın
 • Namigar Turgut
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.05025

Özgün Araştırma

COVID-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri
 • Esra Meltem Kayahan Ulu
 • Özlem Terzi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.18199

Olgu Sunumu

Antihipertansif İlaç Zehirlenmesi Olan Bir Çocuktaki Kardiyojenik Şok
 • Hatice Feray Arı
 • Fatih Eren
 • Dorukhan Besin
 • İbrahim Altun
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.68442
Başarıyla Tedavi Edilmiş Ciddi Kolşisin Zehirlenmesi Olan Bir Adölesan
 • Hatice Feray Arı
 • Berna Kırhan
 • Murat Arı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.66587

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler