(e-Pub)

(24) Özgün Araştırma, (1) Olgu Sunumu

Özgün Araştırma

Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
Beyin Ölümü Tespiti ve Tanısında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Yararlılığı
 • Kutlay Aydın
 • Yasin Levent Uğur
 • Taner Çalışkan
 • Begüm Ergan
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Pembe Keskinoğlu
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.08379
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri
 • Yeliz Sürme
 • Hatice Yüceler Kaçmaz
 • Özlem Ceyhan
 • İlker Yılmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.72621
Genel Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hematolojik Maligniteli Hastaların Değerlendirilmesi-Özelleşmiş Hematolojik YBÜ Olmalı mı?
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Boran Yavuz
 • Bişar Ergün
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Bilgin Cömert
 • Ali Necati Gökmen
 • İnci Alacacıoğlu
 • Begum Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38358
Asit Baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler Mi?
 • Furkan Tontu
 • Sinan Aşar
 • Beyza Ören Bilgin
 • Güneş Özlem Yıldız
 • Kübra Arslan Tontu
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.83007
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalardaki Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi
 • Rafet Yarımoğlu
 • Çetin Kaymak
 • Namık Nebi Özcan
 • Sani Namık Murat
 • Hülya Basar
 • Ayşe Özcan
 • Alparslan Kurtul
 • Mustafa Kotanoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.95914
COVID-19 ile Enfekte Gebe ve Lohusalarda Varyantların ve Aşının Mortalite Üzerindeki Etkisi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Derful Gulen
 • Alev Öztaş
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.56823
APACHE II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’ın Kritik Coronavirüs 2019 (Covid-19) Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı
 • Hülya Sungurtekin
 • Fatih Sargın
 • Metin Kılınç
 • Mithat Kahramanoğlu
 • Mert Akbulut
 • Ferruh Ayoğlu
 • Ahmet Çalışkan
 • Simay Karaduman
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.2022.77598
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavisi Yapılan Travma Hastalarının Değerlendirilmesi: İstanbul ili Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
 • Naime Yalçın
 • Ebru Kaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.20591
COVID-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile Ilişkisi
 • Bişar Ergün
 • Naciye Sinem Gezer
 • Murat Küçük
 • Mehmet Nuri Yakar
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Muhittin Demir
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gökmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35119
COVID-19’lu Kritik Hastalardaki Ölüm Oranları ile Beslenme Faktörleri Arasında Bir İlişki Var mıdır?
 • Özlem Öner
 • Begüm Ergan
 • Mehmet Çağatay Gürkök
 • Murat Küçük
 • Oya Özlem Eren-Kutsoylu
 • Erdem Yaka
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.92905
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryum Hakkındaki Bilgi ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
 • Emel Bahadır Yılmaz
 • Asuman Çobanoğlu
 • Emine Apaydın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.16056
Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ela Paksoy Şenol
 • Ebru Karakoç
 • Zeynep Göçerler
 • Osman Özcan Aydın
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.30932
Türkiye’deki Yoğun Bakımlarda Potansiyel İlaç-ilaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi: Nokta Prevalans Çalışması
 • Derful Gülen
 • Melike Şeyda Dağdelen
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.32932
PRE-DELIRIC (PREdiction of DELIRium in ICU Patients) Deliryum Öngörme Modelinin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Samet Sayılan
 • Volkan Özen
 • Betül Tosun
 • Aylin Aydın Sayılan
 • Nurten Özen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.48243
Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma
 • Dilek Büyükkaya Besen
 • Merve Günbaş
 • Merve Dervişoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.65807
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ağır COVID-19 Hastalarında Farklı Solunum Desteği Yöntemlerinde Alveolo-Arteriyel Oksijen Gradienti ve Mortalitenin Değerlendirilmesi
 • Fatih Sargın
 • Anıl Kuvandık
 • Simay Karaduman
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.37929
Yoğun Bakım Ünitesi Dışında Yüksek Akımlı Oksijen ve Non-invaziv Ventilasyon Uygulanan COVİD-19 Pnömonili Hastaların Özellikleri
 • Burcu Özdemir
 • Levent Özdemir
 • Mehmet Murat Çelik
 • Senem Urfalı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.98700
COVID-19 Pandemisinin COVID ve COVID Dışı Yoğun Bakımlarda Trakesotomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
 • Gülbahar Çalışkan
 • Serra Topal
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Gökhan Tüzemen
 • Elifgül Ulutaş
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.38268
Basınç Yaralarının Sıkılığı ve Kök Neden Analizi: Nöroloji Yoğun Bakım Örneği
 • Hatice Esen
 • Cem Özbek
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.81894
Hesaplanan ve Ölçülen Enerji Tüketimi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Mürüvvet Dayıoğlu
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.24008
Çocuk Yoğun Bakımda Nozokomiyal Kandideminin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Çalışması
 • Hatice Feray Arı
 • Murat Arı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.94834
Yoğun Bakımda İzlenen Son Dönem Hastaların Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Hülya Sungurtekin
 • Semiha Yalçın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35219
Sol Ventrikül Destek Cihazı Sonrası Akut Böbrek Hasarının İnsidansı ve Risk Faktörleri
 • Funda Atar
 • Helin Şahintürk
 • Aycan Özdemirkan
 • Özgür Ersoy
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.57704

Olgu Sunumu

Prilokaine Bağlı Toksik Methemaglobinemi: İki Olgu Takdimi
 • Yeliz Bilir
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.60783

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler