Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Yoğunbakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi
 • Gökhan Kılınç
 • Simay Serin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.74745
Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri
 • Hakan İgan
 • Hayrunisa Hancı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.33154
Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi
 • Fatma Kacar
 • Esma Eroğlu
 • Arzu Tarakçı
 • Fatma Derin Çolkesen
 • Şule Özdemir Armağan
 • Selver Can
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.43531
Dilate Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Nedeni, Raşitizm: İki Yıllık Deneyim
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Osman Yeşilbaş
 • Esra Şevketoğlu
 • Esra Deniz Papatya Çakır
 • Bedir Akyol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.29392
Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Astaksantinin Karaciğer Dokusunda Antienflamatuar Etkilerinin Araştırılması
 • Nurdan Çobaner
 • Birgül Yelken
 • Nilufer Erkasap
 • Mete Özkurt
 • Ezgi Bektur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.52523
Beslenme Tedavisi Alan Hastalarda Hipfosfatemiye Neden Olan Faktörler
 • Kezban Akçay
 • Hatice Ayhan
 • Burcu Kelleci Çakır
 • Osman Abbasoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.42103
Yoğun Bakımdan Taburcu Edilen Hastaların Yoğun Bakıma ve Hastaneye Yeniden Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi
 • Ceyda Ulusaloğlu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Şöhret Kahveci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.09709
Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Hastaların Sonuçları Üzerine Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Burhan Sami Kalın
 • İhsan Solmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.38039
Investigating the Impact of Airway Management Training on the Moral Distress and Compassion Fatigue of Nurses Working in Intensive Care Units
 • Mohamad Golitaleb
 • Behnam Masmouei
 • Ali Jadidi
 • Fatemeh Hoomani Majdabadi
 • Mehdi Harorani
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.03521
Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı
 • Nimet Ateş
 • Semra Yurdakul
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96158
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Growth Factor 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı Mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşimi İnfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi
 • Eda Akyol
 • İkbal Çavdar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44154
Pandemi Sürecinde Non-COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyon Sürveyans Sonuçları: Üç Yıllık Analiz
 • Merve Sefa Sayar
 • Esma Eroğlu
 • Dilek Bulut
 • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.71473
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler
 • Murat Can Mollaoğlu
 • Olgay Karabulut
 • Yasemin Boy
 • Mukadder Mollaoğlu
 • Kürşat Karadayı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.28290
Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Ömür Arça
 • Necati Gökmen
 • Atalay Arkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.14041
Posttravmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine karşı Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multi Travmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopik Örneklemenin Tedavi Değişimi ve Prognoza Etkisi
 • Yasin Levent Uğur
 • Murat Küçük
 • Mehmet Celal Öztürk
 • Bilgin Cömert
 • Necati Gokmen
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.60783
Mortal Seyreden Kritik Hastalarda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonlarının ve Sepsisin Değerlendirilmesi
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Çağla Yazar
 • İrem Ulutaş Ordu
 • Helin Şahintürk
 • Tuğba Yanık Yalçın
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.62533
Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care
 • Pelin Ağırgöl
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Arif Atahan Çağatay
 • Metin Kılıç
 • Perihan Ergin Özcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.24855
Hemşirelerin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışlarının Klinik Karar Vermeye Etkisi
 • Saadet Erzincanlı
 • Kadriye Sayın Kasar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.00710
Yoğun Bakım Literatüründe Nütrisyon ile İlişkili En Çok Atıf Alan 101 Çalışmanın Değerlendirilmesi
 • Volkan Hancı
 • Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
 • Gözde Altuntaş Uzun
 • Yasemin Şişecioğlu
 • Sezen Korkut
 • Esra Kırova
 • Büşra Manduz Yavuz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.51523
İleri Yaş Kalça Kırığı Hastalarında Preoperatif Prognostik Beslenme Indeksinin Postoperatif Mortaliteyle İlişkisi
 • Nur Canbolat
 • Dilan Büyük
 • İlhan Sulejmani
 • Yavuz Sağlam
 • Demet Altun
 • Hayati Durmaz
 • Mehmet I. Buget
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.62634

Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Multipl Kot Fraktürlü İleri Yaşlı Kritik Travma Hastasının Ağrı Yönetimi
 • Çağla Yazar
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Helin Şahintürk
 • Coşkun Araz
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.66375
Olgu Sunumu: Yoğun Bakımda İskemik İnmenin Nadir Bir Nedeni: Venöz Sinüs Trombozu
 • Cem Ece
 • Şeyda Canlı
 • Fatih Balaban
 • Deniz Aslan
 • Duygu Engin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.80774
COVID-19 Aşısı Sonrası Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
 • Anıl Kuvandık
 • Ecenur Özcan
 • Simay Serin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.91885

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler