Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakımda Nozokomiyal Kandideminin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Çalışması
 • Hatice Feray Arı
 • Murat Arı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.94834
Yoğun Bakımda İzlenen Son Dönem Hastaların Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • Hülya Sungurtekin
 • Semiha Yalçın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.35219
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Antimikrobiyal Direnç: 4 Yıllık Değerlendirme
 • Zerife Orhan
 • Arzu Kayış
 • Burak Küçük
 • Adem Doğaner
 • Murat Aral
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60352
COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ile İş-yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
 • Banu Terzi
 • Fatma Azizoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60565
Dolaşım Ölümü Sonrası Organ Bağışı Hakkında Türk Hekimlerinin Bilgi ve Tutumları
 • Pınar Ayvat
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.82788
Türkiye’deki Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimine Güncel Bir Bakış: Eğitim Görevlileri, Yan Dal Araştırma Görevlileri ve Yan Dal Uzmanları Ne Düşünüyor?
 • Hüseyin Arıkan
 • Seval Ürkmez
 • Güleren Yardaş
 • Hülya Başar
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.78941
Yoğun Bakım Doktorlarının Yurtdışı Tecrübeleri ve İstekleri
 • Pınar Ayvat
 • Hülya Türkan
 • İlke Kupeli
 • Aykut Sarıtaş
 • Aslan Zafer Atılgan
 • Fethi Gül
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.62687
Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Aile Üyelerinin Umut ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Rabia Seher Keser
 • Elif Ateş
 • Esra Uğur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.06978
Gebelikte Kritik ve Ağır SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Yoğun Bakım Yönetimi: Retrospektif Gözlemsel Çalışma
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ayşegül Pehlivanlar
 • Olcay Ayçiçek
 • Funda Öztuna
 • Yılmaz Bülbül
 • Tevfik Özlü
 • Ömer Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.22438
Gebe Kadınlarda Ağır COVİD-19 Enfeksiyonu ve Yoğun Bakım Ünitesine Kabul için Bir Tahmin Modeli
 • İsa Kılıç
 • Handan Ankaralı
 • Gültekin Adanaş Aydın
 • Serhat Ünal
 • Hilal Gülsüm Turan Özsoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.07088
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hekimlerin Resüsitasyon Sonrası Bakım ile İlgili Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Sibel Özcan
 • Handan Birbiçer
 • Pelin Karaaslan
 • Gönül Tezcan Keleş
 • Mahmut Alp Karahan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.70893
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarını Etkileyen Temel Faktörler ve Hemşirelik Müdahalelerinin Etkileri
 • Selver Gökdemir
 • Manar Aslan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.37267
SARS-CoV-2 ARDS Tedavisinde Yüzüstü Pozisyon Ne Kadar Süre Uygulanmalıdır?
 • Tuğba Yücel
 • Sinan Aşar
 • Canberk Çetinel
 • Aylin Parmaksız
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.47450
Yoğun Bakım Alanında SCI/SCI-E’de İndekslenen Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: Bibliografik Bir Analiz
 • Sibel Büyükçoban
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Düriye Gül İnal
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.02986

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler