Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

COVİD-19 Kritik Hastalarında Yoğun Bakım Mortalitesini Öngörmede Enflamasyon İndekslerinin Rolü
 • Akif Demirel
 • Ökkeş Hakan Miniksar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.82621
COVID-19 ile Enfekte Gebelerin Sağkalımını Etkileyen Faktörler ve İlk ECMO Sonuçlarımız
 • Selda Tekin
 • Esra Adıyeke
 • Elif Erdoğan Öngel
 • Nurten Bakan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.41275
Yoğun Bakım Ünitesine Kabuldeki Elektrolit İmbalansı ve Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Erbil Türksal
 • Esra Özayar
 • Adem Selvi
 • Merve Karaşahin
 • Esra Onhan Tekoğlu
 • Ali Koç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.62681
Tocilizumab Alan COVİD-19 Hastalarında Sekonder Enfeksiyon ve Ko-enfeksiyon
 • Çağla Erdoğan
 • Metin Kılınç
 • Beyza Şahin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.59354
Travma Geçirmiş Çocuklarda İlk Vital Belirtiler Yoğun Bakımda Kalış Süresini Belirlemektedir
 • Merve Sapmaz Tohumcuoğlu
 • Merve Mısırlıoğlu
 • Ahmet Yöntem
 • Faruk Ekinci
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.05902
COVİD-19 Pandemi Sürecindeki Psikolojik Sıkıntıların Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yeterliliklerine Etkisi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Çalışma
 • Gözde Yıldız Daş Geçim
 • Banu Terzi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.40412
COVİD-19 Hastalarında Mekanik Ventilasyon, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış ve Mortalite Tahmini: Yedi Farklı Skorlama Sisteminin Karşılaştırılması
 • Tuba İlgar
 • Sudem Mahmutoğlu Çolak
 • Kübra Akyüz
 • Gülsün Çakır Odabaş
 • Süleyman Koç
 • Aybegüm Özsahin
 • Ayça Telatar
 • Özcan Yavaşi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.09327
COVİD-19 Sepsisi Farklı Bir Sepsis Fenotipi Olabilir mi? Benzerlikleri ve Farklılıkları ile COVİD-19 Pnömosepsisi
 • Özlem Melike Ekşi
 • Zafer Çukurova
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Yaser Pektaş
 • Gülsüm Oya Hergünsel
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.27146
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Yoğun Bakım Hastalarında Gerçekleştirilen Erken ve Geç Trakeostomi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Tersiyer Merkez Deneyimi
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.60362
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışma Koşullarında Radyasyon Güvenliği Uygulamaları ve Bilgi Düzeyinin Geliştirilmesi: Hemşireler Üzerinde Deneysel Bir Çalışma
 • Habip Balsak
 • Ayşe Beşer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.04909
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ölüm Sürecindeki Hastaların Bakımına Aile Üyelerinin Katılmaları Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
 • Aynur Koyuncu
 • Ayla Yava
 • Yasemin Eren
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.48344
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Kritik COVID-19 Hastalarında Tocilizumab Tedavisinin Etkinliği
 • Reşit Saruhan
 • Osman Uzundere
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.28199
Weaning Sürecinde Basınç Destekli Ventilasyon Moduna (PSV) Tüp Direnci Kompanzasyonu (TRC) Eklenmesi Metabolik Parametreleri Değiştirir mi?
 • İclal Doruk
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.28190
COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesi Kabulündeki Antitrombin Seviyelerinin Prognostik Önemi
 • İlkay Anaklı
 • Mert Canbaz
 • Özlem Polat
 • Yıldırım Özdemir
 • Perihan Ergin Özcan
 • Günseli Orhun
 • Mine Sezgin
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.34654
Yoğun Bakım Hastalarının Üriner Kateter Kültürlerinden İzole Edilen Myroides spp. İzolatları Enfeksiyon mu Yoksa Kolonizasyon mu? 36 Olgunun Analizi
 • Yücel Duman
 • Döndü Çelik
 • Emine Nalan Parmaksız
 • Yasemin Ersoy
 • Ayşe Belin Özer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.64497
Pediatrik Yoğun Bakım Hastalarında İlk 24 Saatte Ölçülen Sürüş Basıncı ile Mortalite Arasındaki İlişki
 • Ekin Soydan
 • Gökhan Ceylan
 • Gülhan Atakul
 • Sevgi Topal
 • Mustafa Çolak
 • Pınar Hepduman
 • Özlem Saraç Sandal
 • Ferhat Sarı
 • Utku Karaarslan
 • Hasan Ağın
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.27136
Şiddetli ve Kritik COVİD-19 Hastalarında Konvelesan Plazma Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Özhan Özcan
 • İlkin Çankayalı
 • Ajda Turhan
 • Mehmet Sezai Taşbakan
 • Hüseyin Aytaç Erdem
 • Pervin Korkmaz
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
 • Tansu Yamazhan
 • Yeşim Aydınok
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.58815
Türk Yoğun Bakım Hekimlerine Karşı İşyerinde Şiddet
 • Oğuzhan Kayhan
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.77698
COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarının Yatış Sürecindeki Laboratuvar Değerlerinin Taburculuk Sonrası Semptomları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • İnci Vetem Karagülle
 • İsmail Kerem Gelir
 • Birgül Büyükkıdan Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.03360
Yoğun Bakım Ünitesinde Malign Futilite
 • Alev Öztaş
 • Burcu İleri Fikri
 • Zinet Aslancı
 • Güldem Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.03880
Deliryum Bakım Zorluğu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Meltem Ulus
 • Aylin Durmaz Edeer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2023.71676

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler