Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Yoğunbakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi
 • Gökhan Kılınç
 • Simay Serin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.74745
Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri
 • Hakan İgan
 • Hayrunisa Hancı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.33154
Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi
 • Fatma Kacar
 • Esma Eroğlu
 • Arzu Tarakçı
 • Fatma Derin Çolkesen
 • Şule Özdemir Armağan
 • Selver Can
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.43531
Yoğun Bakımda Şiddetli COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Toraks Ultrason ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skorlamaları Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Döndü Genç Moralar
 • Ferhat Çengel
 • Zuhal Çavuş
 • Ülkü Aygen Türkmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41736
Dilate Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Nedeni, Raşitizm: İki Yıllık Deneyim
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Osman Yeşilbaş
 • Esra Şevketoğlu
 • Esra Deniz Papatya Çakır
 • Bedir Akyol
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.29392
Sedasyon, Analjezi ve Anestezi İçin Kullanılan İlaçlar ile SARS-CoV-2, ACE-2 and SARS-CoV-2- ACE-2 Kompleksi Arasındaki Etkileşimlerin Moleküler Docking Yöntemiyle İncelenmesi
 • Evren Büyükfırat
 • Mustafa Durgun
 • Nuri Yorulmaz
 • İsmail Koyuncu
 • Mahmut Alp Karahan
 • Ataman Gonel
 • Veli Fahri Pehlivan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.69885
Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Astaksantinin Karaciğer Dokusunda Antienflamatuar Etkilerinin Araştırılması
 • Nurdan Çobaner
 • Birgül Yelken
 • Nilufer Erkasap
 • Mete Özkurt
 • Ezgi Bektur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.52523
Koronavirüs Hastalığı-2019 Tanısıyla Yoğun Bakıma Alınan Hastalarda Morbidite ve Mortalitenin Belirteçleri Olarak Laboratuvar Parametrelerinin Etkinliği
 • Leyla Kazancıoğlu
 • Başar Erdivanlı
 • Hızır Kazdal
 • Abdullah Özdemir
 • Tolga Koyuncu
 • Ayşe Hızal
 • Asiye Özdemir
 • İlkay Bahçeci
 • Şule Batcık
 • Tahir Ersöz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.05914
Beslenme Tedavisi Alan Hastalarda Hipfosfatemiye Neden Olan Faktörler
 • Kezban Akçay
 • Hatice Ayhan
 • Burcu Kelleci Çakır
 • Osman Abbasoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.42103
Yoğun Bakımdan Taburcu Edilen Hastaların Yoğun Bakıma ve Hastaneye Yeniden Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi
 • Ceyda Ulusaloğlu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Şöhret Kahveci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.09709
Solunum Yetmezliği Olan COVID-19 Hastalarında Akciğer Ultrasonografisinin Takip ve Tedavide Yeri
 • Döndü Genç Moralar
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Ayşe Vahapoğlu
 • Hüseyin Gökçenoğlu
 • Ayfer Kaya Gök
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.30592
Coronavirus 2019 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Kritik Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler
 • Osman Uzundere
 • Cem Kıvılcım Kaçar
 • Meral Erdal Erbatur
 • Mehmet Salih Gül
 • Mesut Akgündüz
 • Zeki Korhan
 • Ömer Can
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20082
Yoğun Bakım Ünitesinde Septik Hastaların Sonuçları Üzerine Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Burhan Sami Kalın
 • İhsan Solmaz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.38039
Investigating the Impact of Airway Management Training on the Moral Distress and Compassion Fatigue of Nurses Working in Intensive Care Units
 • Mohamad Golitaleb
 • Behnam Masmouei
 • Ali Jadidi
 • Fatemeh Hoomani Majdabadi
 • Mehdi Harorani
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.03521
Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı
 • Nimet Ateş
 • Semra Yurdakul
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.96158
Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri
 • Büşra Tezcan
 • Müçteba Can
 • Çilem Bayındır Dicle
 • İbrahim Mungan
 • Derya Ademoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.76598
Sepsis ve Fibroblast Growth Factor 21: Yeni Bir Akut Faz Reaktanı Mı?
 • Selcen Deveci
 • Arzu Or Koca
 • Derun Taner Ertuğrul
 • Tolga Akkan
 • Esin Beyan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.13008
Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşimi İnfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi
 • Eda Akyol
 • İkbal Çavdar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44154
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albumin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167
Pandemi Sürecinde Non-COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite
 • Özgür Kömürcü
 • Müzeyyen Beldağlı
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40085
Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyon Sürveyans Sonuçları: Üç Yıllık Analiz
 • Merve Sefa Sayar
 • Esma Eroğlu
 • Dilek Bulut
 • Aslı Haykır Solay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.41636
Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması
 • Selen Serel Arslan
 • Numan Demir
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.71473
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler
 • Murat Can Mollaoğlu
 • Olgay Karabulut
 • Yasemin Boy
 • Mukadder Mollaoğlu
 • Kürşat Karadayı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.28290
Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Tedavisi ve Rejyonel Analjezi Uygulamaları; Bir Anket Çalışması
 • Volkan Hancı
 • Şule Özbilgin
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Ömür Arça
 • Necati Gökmen
 • Atalay Arkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.14041
Posttravmatik Nöbet Profilaksisinde Fenitoine karşı Levetirasetam
 • Tuğçe Mengi
 • Barış Yılmaz
 • Uğur Koca
 • Ali Necati Gökmen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.40327
Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Başarıyla Ekstübe Edilen COVID-19 ARDS Hastalarının Retrospektif Analizi
 • Gülçin Hilal Alay
 • Perihan Ergin Özcan
 • Özlem Polat
 • İlkay Anaklı
 • Günseli Orhun
 • Verda Tuna
 • Emre Çeliksoy
 • Mehmet Kılıç
 • Mutlu Mercan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.20982
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Multi Travmalı Hastaların Retrospektif İncelenmesi
 • Orhun Demir
 • Tuba Berra Sarıtaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.47855
Kritik Hastalarda Koronavirüs Hastalığı-2019 İlişkili Bilinç Bozukluğunun Potansiyel Prognostik Faktörlerinin Belirlenmesi
 • Lerzan Doğan
 • Nazire Afşar
 • Dilaver Kaya
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Orkhan Mammadov
 • Canan Akıncı
 • Şahika Bolsoy Deveci
 • Filiz Tüzüner
 • Fatma Elif Gülek
 • Simten Demirel Kaya
 • Bülent Güçyetmez
 • Alp Dinçer
 • Sesin Kocagöz
 • İbrahim Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.44227
Yeni Tip 2019 Covid (2019- Ncov) ve Covid Dışı Servislerde Çalışan Hekimlerde Anksiyetenin Değerlendirilmesi
 • Cem Erdoğan
 • Sibel Doğan
 • Rümeysa Çakmak
 • Oktay Olmusçelik
 • Deniz Kızılaslan
 • Bahadır Çiftçi
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.02419

Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Multipl Kot Fraktürlü İleri Yaşlı Kritik Travma Hastasının Ağrı Yönetimi
 • Çağla Yazar
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Helin Şahintürk
 • Coşkun Araz
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.66375
Olgu Sunumu: Yoğun Bakımda İskemik İnmenin Nadir Bir Nedeni: Venöz Sinüs Trombozu
 • Cem Ece
 • Şeyda Canlı
 • Fatih Balaban
 • Deniz Aslan
 • Duygu Engin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.80774

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler