Yayın Kurulu

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Tuğhan Utku
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Genel Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Editör

Prof. Dr. Perihan Ergin Özcan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7986-4984

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Ozan Akça
University of Louisville 
E-posta: [email protected]

Prof. Dr. Birgül Y. Büyükkıdan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9677-9028

Prof. Dr. Murat Yılmaz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: [email protected]
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7288-1981

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Gökhan Aygün
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: [email protected]

Prof. Dr. Agop Çıtak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul Türkiye
E-mail: [email protected]

Prof.Dr. Antonio Esquinas
Meseguer Hastanesi Morales, Yoğun Bakım Ünitesi, Murcia, İspanya

Prof. Dr. Can İnce
Akademik Tıp Merkezi, Translasyonel Fizyoloji Anabilim Dalı, Amsterdam, Hollanda

Prof. Dr. Ferda Kahveci
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Prof. Dr. Zühal Karakurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Joseph Keseciooğlu
Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Utrecht, Hollanda

Prof. Dr. Zsolt Molnar
Szeged Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Szeged, Macaristan

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler