Derleme

Unutulmuş Hemodinamik Parametre “Ortalama Sistemik Dolum Basıncı”
 • Uğur Koca
Turk J Intense Care 2017; 15: 88-90 DOI: 10.4274/tybd.59672

Özgün Araştırma

İki Farklı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Büşra Tezcan
 • Sema Turan
 • Dilek Kazancı
 • Şerife Bektaş
 • Hija Yazıcıoğlu
 • Berna Ergün
 • Demet Bölükbaşı
 • Özcan Erdemli
Turk J Intense Care 2017; 15: 91-97 DOI: 10.4274/tybd.59023
Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda, Endotrakeal Ekstübasyon Sonrası Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yaşam Bulgularına ve Kaygı Düzeyine Etkisi
 • Özlem İbrahimoğlu
 • Nevin Kanan
Turk J Intense Care 2017; 15: 98-106 DOI: 10.4274/tybd.04696
Gürültünün Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gece Uykusu ve Yaşamsal Bulguları Üzerine Etkisi
 • Gülsüm Demir
 • Gürsel Öztunç
Turk J Intense Care 2017; 15: 107-116 DOI: 10.4274/tybd.85866
Yoğun Bakım Kliniklerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram-Negatif Basillerin Değerlendirilmesi
 • Muhammet Emin Naldan
 • Mehmet Veysel Coşkun
 • Onur Ünal
 • Ömer Karaşahin
 • Mete Koray Vural
Turk J Intense Care 2017; 15: 117-123 DOI: 10.4274/tybd.15238
Yoğun Bakıma Alınan Obstetrik Olguların Değerlendirilmesi
 • Yetkin Çeray
 • Murat Yılmaz
 • Melike Cengiz
 • Serkan Kaplan
 • Atilla Ramazanoğlu
Turk J Intense Care 2017; 15: 124-129 DOI: 10.4274/tybd.59454

Olgu Sunumu

Salmonella Gastroenteritine Bağlı Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Birlikte Olan Akut Pankreatit Olgu Sunumu
 • Şenay Canikli Adıgüzel
 • Asuman Mehel
 • Ercüment Ersözlü
Turk J Intense Care 2017; 15: 130-133 DOI: 10.4274/tybd.05902
Hemotoraksa Bağlı Gelişen Ciddi Bir Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonu: Hemotoraks
 • Ümmügülsüm Gaygısız
 • Nazlıhan Boyacı
 • Gül Meral Hoşgören
 • Ali Çelik
 • Lale Karabıyık
Turk J Intense Care 2017; 15: 134-140 DOI: 10.4274/tybd.69775
Sentetik Kannabinoid İntoksikasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz ve Böbrek Yetmezliği
 • Semiha Orhan
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Selvinaz Demirel
 • Salih İnal
 • Füsun Eroğlu
Turk J Intense Care 2017; 15: 141-144 DOI: 10.4274/tybd.65487
Peripartum Kardiyomiyopati ve Yoğun Bakım Ünitesinde Takibi
 • Emre Sertaç Bingül
 • Burcu Kulaksız
 • Figen Esen
Turk J Intense Care 2017; 15: 145-148 DOI: 10.4274/tybd.54227

Diğer

2017 Konu Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0
2017 Yazar Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0
2017 Hakem Dizini
Turk J Intense Care 2017; 15: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar