Yayınlanacak Makale

Özgün Araştırma

Trakeostomi İle Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Sari
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.96658
Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz
 • Yasemin Tekdos Seker
 • zuhal Yesilbag
 • İrem Özdemir
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.52533
Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Oksijenizasyon ve Vazopresör İhtiyacı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
 • Emre Sertaç Bingül
 • Günseli Orhun
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04934
Yaklaşan Beyin Ölümü Beklenen Hastalarda Organ Bağış Hızlarının Değerlendirilmesi
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Selin Eyüpoğlu
 • Ümmügülsüm Yüksel
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43255
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Serife Cetin
 • Ilhami Celik
 • Cem Artan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.55477
Kuzey Kıbrıs’taki bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde Acinetobacter baumannii complex Etkenli Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem Direnci: 3 Yıllık İzlem
 • Meryem Güvenir
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.72324
Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite
 • Yavuz Orak
 • Şehnaz Pelin Tanır
 • Hatice Tuğba Güngör
 • Sondemet Çetin
 • Filiz Orak
 • Fatih Mehmet Yazar
 • Ömer Faruk Boran
 • Adem Doğaner
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.70894
Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.15045
İstanbul Anadolu Kuzey Hizmet Bölgesindeki Sekonder Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Karakteristik Özellikleri
 • Şölen Daldaban Dinçer
 • Sebahat Aksaray
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.32042
Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Postoperatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler
 • Arzu Karaveli
 • Asım Uslu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.54264
Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa Yönelik Görüşleri
 • Nilgün Göktepe
 • Emine Türkmen
 • Gülçin Bozkurt
 • Ebru Kıraner
 • Yasemin Ergün
 • Yasemin Ersöz
 • Zeynep Gül Bozdemir
 • Aycan Kelez Yayık
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.58076
Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen A. baumannii İzolatlarının Kolistin MİK Değerlerinin ve Direnç Genlerinin İrdelenmesi
 • Yücel Duman
 • Mehmet Sait Tekerekoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.47965
Sepsisli ve Septik Şoklu Hastalarda Transkütanöz ve Arter Kan Gazı Analizlerinin Karşılaştırılması
 • Reşit Saruhan
 • Berna Kaya Uğur
 • Süleyman Ganidağlı
 • Pınar Tümtürk
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57873
Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
 • Meryem Onay
 • Gizem Kurada
 • Ebru Karakoç
 • Nurdan Çobaner
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma
 • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
 • Funda Gümüş
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • Ayşin Selcan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.30074
Yoğunbakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi
 • Gökhan Kılınç
 • Simay Serin
 • Hülya Sungurtekin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.74745
Dört Yıllık Süreçte Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların İdrar Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Dağılımı ve İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençleri
 • Hakan İgan
 • Hayrunisa Hancı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.33154
Septik Hastaların Tedavisinde Polifarmasinin ve İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi
 • Nursel Sürmelioğlu
 • Kutay Demirkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.36844
Vankomisine Dirençli Enterekok Enfeksiyonlarının İrdelenmesi
 • Fatma Kacar
 • Esma Eroğlu
 • Arzu Tarakçı
 • Fatma Derin Çolkesen
 • Şule Özdemir Armağan
 • Selver Can
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.43531
Yoğun Bakım Ünitesi Saygı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Özlem İbrahimoğlu
 • Eda Akyol
 • Sevinç Mersin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.81300

Olgu Sunumu

Status Epileptikus Gelişen Bir Venlafaksin İntoksikasyon Olgusunda Etkin Lipid Emülsiyon Tedavisi
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Güner Özçelik
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.60565
Yoğun Bakım Ünitesinde Sarılığı Olan Gebe Bir Kadın
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Helin Şahintürk
 • Emre Günakan
 • Ender Gedik
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.07379
Yoğun Bakım ve Diğer Servislerdeki Hekimlerde Temel Hava Yolu Yönetimi Eğitimi: Küçük Bir Anket
 • Cihangir Doğu
 • Aysun Postacı
 • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.22931
Yoğun Bakım İzlemi Gerektiren Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu: COVID-19 Salgınından Sonra Ateş Yüksekliği Ayırıcı Tanısına Yeni Bir Bakış
 • Burçin Durmuş
 • Sefer Özkaya
 • Ali Avcı
 • Muhammet Korkusuz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.92485
Ani Kardiyak Arrest ile Başvuran Hastada Hedefe Yönelik Sıcaklık Tedavisi ile Tam Nörolojik İyileşme: Olgu Sunumu
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Süleyman Ganidağlı
 • Ahmet Çam
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.72677

Derleme

Kardiyopulmoner Resüsitasyona Tanık Olan Aile Üyelerinin Tercihleri ve Deneyimleri: Sistematik Derleme
 • Pelin Karaçay
 • Özlem Doğu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.02886

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar