Ahead Of Print

Olgu Sunumu

Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Aslı Çalışkan Uçkun
 • Nevzat Mehmet Mutlu
 • Özlem Balkız Soyal
 • Işıl Özkoçak Turan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15807
Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi
 • Çiler Zincircioğlu
 • Canan Bor
 • Kubilay Demirağ
 • Mehmet Uyar
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.22448
Hatay Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
 • Fatih Sakin
 • Özkan Aslantaş
 • Fatma Bağcı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.20438
Yoğun Bakımda Takip Edilen H1N1 Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mediha Türktan
 • Refika Kılıçkaya
 • Murat Gündüz
 • Dilek Özcengiz
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar