Ahead Of Print

Olgu Sunumu

Hipermagnezemi İlişkili Paralitik İleus: Normal Renal Fonksiyonlu Bir Vaka ve Literatür Değerlendirmesi
 • Kutlay Aydın
 • Ahmet Zeki Berk
 • Halise Tokdemir
 • Begüm Ergan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.86658
Kalpleri Kıran Mantar: Olgu sunumu
 • Ebru Karakoç
 • Kemal Demirtaş
 • Serdar Ekemen
 • Ayşe Ayyıldız
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.93695
Ketiapin ve Risperidon ile Kombine Edilen Lityumun Organ Sistemleri Üzerine Toksik Etkileri
 • Canan Salman Önemli
 • Özlem Sarıtabak
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19970
Vajinal Doğum Yapan Gebede Uterus Atonisi/ Ruptürüne Bağlı Kanamanın Peroperatif Yönetimi ve Yoğun Bakım Takibi: Farmakolojik, Cerrahi ve Girişimsel Tedaviler
 • Berrin Günaydın
 • Gozde İnan
 • Ezgi Turgut
 • Deniz Karçaaltıncaba
 • Ali Çin
 • Nazuha Mohd Najit
 • Selin Erel
 • Lale Karabiyik
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.82473
Farklı Bir Septik Şok Nedeni: Hantavirus
 • Seyhan Sümeyra Aşçı
 • Seyfi Kartal
 • Pınar Duman Aydın
 • Ahmet Şen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.70298
Azerbaycanda Köpek Isırığına Bağlı 3 Ay Sonra Gelişen Kuduz Ensefalit Olgusu
 • GÖKHAN KILINÇ
 • Bülent Atik
 • Aslı Akcan Atasoy
 • Sümeyye Kılınç
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.59389

Özgün Araştırma

Bir 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Göz Problemleri, Göz Bakımı ve Oküler Farkındalık
 • Hasan Öncül
 • Abdulkadir Yektaş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.13471
Trakeostomi İle Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Sari
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.96658
Yoğun Bakım Ünitelerinde El Yıkama Davranışlarının İncelenmesi
 • Banu Terzi
 • HÜLYA ERDOĞAN
 • Mehtap Ertürk
 • Ahmet Sacid Özkan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.86729
Uzamış Yoğun Bakım Yatışı Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması
 • Güven Kıray
 • Mehmet Turan Inal
 • Dilek Memiş
 • Fatma Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.86619
İlaç İntoksikasyonlarının Hepsinin Yoğun Bakımda İzlenmesi Gerekir mi?
 • Mahmut Arslan
 • Hafize Öksüz
 • Gözen Öksüz
 • Gökçe Gişi
 • Cengizhan Yavuz
 • Şeyma Tekşen
 • Deniz Çakır
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.70446
Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgileri
 • Nurten Özen
 • Tekmile Köse
 • Füsun Terzioğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25991
Kritik Hastalarda Standart ve Diyabete Özgü Beslenme Ürünlerinin, Sıkı Kan Şekeri Kontrolü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Deniz Kızılaslan
 • Seval Ürkmez
 • Yalım Dikmen
 • Tuğhan Utku
 • Oktay Demirkıran
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.66588
Yoğun Bakımda İzlenen Boğulma Olgularında Sonlanımı Etkileyen Parametreler; Sekiz Yıllık Retrospektif Hasta Verileri
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Özgür Kömürcü
 • İlkay Koray Bayrak
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.34735
Sepsis ve Septik Şok: Yaşlı ve Çok Yaşlı Yoğun Bakım Hastalarının Sonuçları
 • Burcu Candemir
 • Kamil İnci
 • Gulbin Aygencel
 • Melda Türkoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.41275
Endotrakeal Tüp Kaf Basınç Kontrol Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi
 • Özlem Soyer
 • Pakize Özyürek
 • MERYEM Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.49389
Yoğun Bakımda Kullandığımız Tidal Volümler Koruyucu Akciğer Ventilasyonuna Uygun mu? Eğitim ile Uygunluk Sağlanabilir mi?
 • Pınar Küçükdemirci Kaya
 • Halil Erkan Sayan
 • Murad Kaya
 • Nermin Kelebek Girgin
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43434
Beyin Ölümü Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi ve Yeni Yönetmeliğin Tanı Süresine Etkisinin Araştırılması
 • Savaş Altınsoy
 • Elif Şule Özdemir
 • İlkay Baran
 • Fatma Kavak Akelma
 • Mukaddes Tuğba Arslan
 • Julide Ergil
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.09825
Yoğun Bakıma Yeniden Başvuru Tahmin Skorunun Bir Eğitim Hastanesinde Değerlendirilmesi
 • İlkay Ceylan
 • Sevim Baltalı
 • Ali Giray Kara
 • Veysel Erden
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.14632
Sıvı Yanıtlı Kritik Yoğun Bakım Hastalarında Renal Rezistif İndeks Ölçümü Sistemik Hemodinamik Parametrelerden Etkilenmez
 • Fethi Gül
 • Beliz Bilgili
 • Mustafa Kemal Arslantaş
 • Seçil Özcan Ayhan
 • İsmail Cinel
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.20092
Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolünün Mikroaspirasyon ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimine Etkisi: Sistematik İnceleme
 • Özlem Soyer
 • Meryem Yavuz Van Giersbergen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25582
Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz
 • Yasemin Tekdos Seker
 • zuhal Yesilbag
 • İrem Özdemir
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.52533
Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Oksijenizasyon ve Vazopresör İhtiyacı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
 • Emre Sertaç Bingül
 • Günseli Orhun
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04934
Yaklaşan Beyin Ölümü Beklenen Hastalarda Organ Bağış Hızlarının Değerlendirilmesi
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Selin Eyüpoğlu
 • Ümmügülsüm Yüksel
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43255
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenizasyon Tedavisi Verilen Hastaların Değerlendirilmesi
 • Gülümay Vural
 • Orkun Tolunay
 • İlknur Tolunay
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32744
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Serife Cetin
 • Ilhami Celik
 • Cem Artan
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.55477
Kuzey Kıbrıs’taki bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Biriminde Acinetobacter baumannii complex Etkenli Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem Direnci: 3 Yıllık İzlem
 • Meryem Güvenir
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.72324

Derleme

Persistant İnflamasyon, İmmunsupresyon ve Katabolizma Sendromu (PİCS)
 • Zeynep Tuğçe Sarıkaya
 • Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.19484
Sepsis ve Lipit Metabolizması
 • Mustafa Akker
 • Tuğhan Utku
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30085

Editöre Mektup

Refractory Hypotension Despite High Dose Inotropic Support: An Unusual Cause
 • sunit kumar gupta
 • Mussavvir Agha
 • Ankur SHARMA
 • Varuna Vyas
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.82621
Çocuklarda Nadir Bir İnme Nedeni: İnternal Karotis Arter Diseksiyonu
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.40427

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar