Olgu Sunumu

Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.08760

  • Emine Kol
  • Emine İlaslan
  • Nefise Aslan
  • Fatma Kurt
  • Özlenen Özkan
  • Ömer Özkan

Gönderim Tarihi: 06.03.2016 Kabul Tarihi: 13.06.2017 J Turk Soc Intens Care 2018;16(3):122-127

Literatürde yüz nakli yapılan hastanın hemşirelik bakımı ve izlemine yönelik bilgi oldukça kısıtlıdır. Yüz nakli sonrası hastanın takibi ve rahatlamasına yönelik hemşirelik girişimleri ve ilaç yönetimindeki hemşirenin sorumluluklarının tartışılması hastanın iyileşme sürecine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu olgu yüz nakli olan hastanın cerrahi sonrası yoğun bakım sürecindeki hemşirelik bakımını kapsar. Yirmi altı yaşındaki erkek hastaya kulak ve saçlı deriyi de kapsayan total yüz nakli yapıldı. Hasta operasyon sonrası yoğun bakım sürecinde; hemodinamik denge, ağrı yönetimi, enfeksiyon kontrolü ve doku canlılığının korunması amacı ile yakından izlendi. Yoğun bakımda 8 gün takip edilen hastada hayatı tehdit eden herhangi bir problem gelişmedi. Yüz nakli yapılan hastaların bakımında hemşireliğin önemi inkar edilemez. Özellikle yoğun bakım sürecinde; ağrı ve ajitasyon kontrolü için hemşirenin varlığını hissettirmesi, ani değişen hemodinamik duruma göre ilaç yönetimi, enfeksiyon kontrolüne yönelik hasta ve çevre güvenliğinin sürdürülmesi hemşirenin sorumluluğunda olan ve hastanın iyileşmesine önemli katkı sağlayan girişimlerdir. Ancak böylesine önemli bir sorumluluk için uygun hemşirelik bakımı konusunda literatür oldukça kısıtlıdır. Bu olgu raporunun yüz nakli yapılan hasta bakımında hemşireler için aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüz nakli, hemşirelik bakımı, yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)