Editöre Mektup

Yorum “Asit-baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler mi?”

10.4274/tybd.galenos.2023.19480

  • Lütfi Telci

Gönderim Tarihi: 15.05.2023 Kabul Tarihi: 31.05.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):150-150

Anahtar Kelimeler: Asit-baz, SİD, laktat, yoğun bakım, mortalite

Sayın Editör;

Derginizin 2023/1 sayısında “Stewart’s Approach for Acid-base Disorders: Does the Strong Ion Difference and Effects Have an Impact on Intensive Care Unit Mortality?” başlıkla yayınlanmış olan yazıya ilişkin olan karşı çıkışımı duyurmak istiyorum (1).

Yoğun bakıma alınmış hastaların kan gazı değerlerini izlemek, değerlendirmek ve gerek görüldüğü anda gerekeni yapmak, yoğun bakım uzmanının görevidir. Klinik ve laboratuvar değerlerini birlikte yorumlayarak prognostik tahminlerde bulunur. Yalnızca laboratuvar değerlerini göz önüne alarak prognostik yorum yapmak kanımca doğru değildir. Laboratuvar değerlerinin “ölüm oranını” ne kadar artırıp azalttığını merak edip, istatistiksel arayışa gitmek ve sonuçları anlamlı çıkınca, prognozu öne çıkaran yorum yapmaya karşı çıkıyorum. Asidoz, alkaloz, baz açığı (base excess), laktat … gibi laboratuvar değerlerinin mortaliteye etki ettiği bilgisi çok uzun zaman önce terk edilmiştir. Stewart’ın Asit-Baz fizyolojisine kattığı yeni parametrelerin, diğer parametrelere göre bir ayrıcalığı yoktur. Stewart yaklaşımı asit-baz fizyolojisine ve doğal olarak klinik uygulamalarımıza çok yararlı derinlikler katmıştır. Bu bilgilerden kesinlikle yararlanalım ve daha etkin klinik uygulamalarımızı sürdürelim. Prognostik yorum yapmayı, kapsamlı değerlendirmelerimize bağlı kalarak yapalım.

Saygılarımla

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Yazar tarafından finansal destek alınmadığı bildirilmiştir.

 


  1. Tontu F, Aşar S, Ören Bilgin B, Yıldız GÖ, Arslan Tontu K, Çukurova Z. Stewart’s Approach for Acid-base Disorders: Does the Strong Ion Difference and Effects Have an Impact on Intensive Care Unit Mortality?. Turk J Intensive Care 2023;21:25-32.