Özgün Araştırma

Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda, Endotrakeal Ekstübasyon Sonrası Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Yaşam Bulgularına ve Kaygı Düzeyine Etkisi

10.4274/tybd.04696

  • Özlem İbrahimoğlu
  • Nevin Kanan

Gönderim Tarihi: 09.01.2017 Kabul Tarihi: 07.06.2017 J Turk Soc Intens Care 2017;15(3):98-106

Amaç: Bu çalışma, açık kalp ameliyatı olan hastalarda endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin (PGE) yaşam bulgularına ve kaygı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla uygulandı.
Gereç ve Yöntem: Ön test - son test kontrol grup tasarımlı yarı deneysel bir çalışma olarak planlanan araştırma, bir üniversite hastanesinin kalp ve damar cerrahisi kliniğine açık kalp ameliyatı uygulamak için kabul edilen ve örneklem özelliklerini karşılayan 60 hasta (30 deney, 30 kontrol) ile gerçekleştirildi. Ameliyat öncesi öğretilen PGE, ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ünitesinde endotrakeal ekstübasyonla birlikte uygulanmaya başlandı. Hastaların yaşam bulguları ilk 30 dakika izlendi. Otuzuncu dakikada durumluluk kaygı düzeyi ölçüldü.
Bulgular: Endotrakeal ekstübasyon sonrası ilk 30 dakika süresindeki izlemlerinde, deney grubundaki hastaların arter kan basıncı değerleri, nabız hızı, solunum sayısı ve kaygı düzeyleri değerlerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve aralarında deney grubunun lehine anlamlı farklılık olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç: Açık kalp ameliyatı olan hastalarda endotrakeal ekstübasyon sonrası uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin yaşam bulguları ve kaygı düzeyi üzerine etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp ameliyatı,progresif gevşeme egzersizleri,endotrakeal ekstübasyon,kaygı düzeyi

Tam Metin (İngilizce)