Olgu Sunumu

Kocuria Kristinae’nin Sebep Olduğu Bakteriyemi ve Pnömoni: Nadir Bir Olgu

10.4274/tybd.galenos.2023.98704

  • Kadir Arslan
  • Ayça Sultan Şahin

Gönderim Tarihi: 14.12.2022 Kabul Tarihi: 27.02.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):146-149

Önceleri Micrococcus kristinae olarak bilinen Kocuria kristinae, doğada yaygın bulunmakla beraber insanlarda deri, müköz membran ve orofarenksin normal flora elemanları arasındadır ve genellikle patojen değildir. Kocuria türleri fakültatif anaerop, katalaz pozitif, koagülaz negatif koklardır. Kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda periton diyalizi ile ilişkili peritonit, kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları, akut kolesistit, enfektif endokardit, menenjit, beyin apsesi ve pnömoniye sebep olabilmektedir. Bu makalede, 72 yaşında komorbit hastalıkları ve trakeostomi öyküsü olan kadın hastada Türkiye’den ilk defa bildirilen Kocuria kristinae’ya bağlı pnömoni ve bakteriyemi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kocuria kristinae, pnömoni, bakteriyemi, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)