Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Uyku Bozukluklarının Araştırılması
  • Sümeyra Çoban
  • Hikmet Yılmaz
  • Gülay Ok
  • Koray Erbüyün
  • Demet Aydın
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.11

Özgün Araştırma

Gürültünün Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gece Uykusu ve Yaşamsal Bulguları Üzerine Etkisi
  • Gülsüm Demir
  • Gürsel Öztunç
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 107-116 DOI: 10.4274/tybd.85866

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar