Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Paraplejik Hastada Gelişen Takotsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2018.25743

  • Emin Tunç Demir
  • İsmail Arslan
  • Çağlar Kaya
  • Mehmet Turan İnal
  • Servet Altay
  • Dilek Memiş

Gönderim Tarihi: 18.07.2018 Kabul Tarihi: 31.08.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Takotsubo kardiyomiyopatisi; sol ventrikülün apikal ve orta segmentlerinde geçici, geri dönüşlü bölgesel duvar hareket kusuru olmasının yanında elektrokardiyografi değişiklikleri ile akut koroner sendromu taklit eden bir hastalıktır. Ciddi tıbbi rahatsızlık veya cerrahi stresle ile oluşan duygusal ve fiziksel stres ile ilişkili olabilir. Postmenopozal dönemdeki kadınlarda daha sık görülmekle birlikte stresin oluşturduğu katekolamin deşarjının bu sendroma neden olduğu düşünülmektedir. Yoğun bakım hastaları; multisistem hastalıklar ve uzun yatışa bağlı problemler nedeniyle emosyonel ve fiziksel stres açısından yüksek risk taşımaktadırlar. Bu olgu sunumunda servikal travmaya bağlı paraplejik ve bilinci açık olan hastamızın uzun süren yoğun bakım takibinde gelişen Takotsubo Sendromunun özelliklerini sunmak, ayırıcı tanısını tartışmak ve literatür değerlendirmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomyopati, Yoğun Bakım, stres