Özgün Araştırma

Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi

10.4274/tybdd.02486

  • Numan Çoban
  • Kemalettin Koltka
  • Burcu Başaran
  • Semra Küçükgöncü
  • Emre Çamcı
  • Lütfi Telci

Gönderim Tarihi: 16.02.2014 Kabul Tarihi: 07.04.2014 J Turk Soc Intens Care 2014;12(1):7-12

Amaç:

Ameliyat olan yüksek risklihastalar ameliyattan sonra yoğun bakıma transport edilirler. Yoğun bakımda yatan hastalarsa tanı ve tedavi amacıyla radyolojiye veya ameliyathanelere transport edilirler. Hastane içi kritik hasta transportunda %40-%60 oranında komplikasyon bildirilmiştir. Bu çalışmada kritik hastanın transport sırasında takibi ve karşılaşılacak sorunların saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza, Ekim 2011-Mart 2012 tarihleri arasında hastanemiz içinde transport edilen tüm hastalar katıldı. Her hasta için doldurulan Transport Formu tarafımızdan değerlendirildi.

Bulgular:

Beş yüz hastanın transportu değerlendirildi. İki yüz on hastada kardiyovasküler sistem komplikasyonu (KVSK) görülürken, 10 tanesinde de solunum sistemi komplikasyonu (SSK) görüldü. Kırk hastada KVSK ve SSK birlikteydi. İki yüz kırk hastadaysa komplikasyon görülmedi. Elli yaş üzeri hastalarda KVSK daha fazla idi. Vazopressör desteği alan hastalarda KVSK komplikasyonları daha fazla idi. Yoğun bakımdan tanısal işlemler için transport edilen hastalarda SSK daha fazla idi. Yirmi hastanın arter kanülasyonu, 3 hastanın santral venöz kateteri, 3 hastanın periferik damar yolu ve 2 hastanın entübasyon tüpünün çıktığı görülürken 34 transportta monitör, 3 transportta mobil ventilatör, 11 transportta oksijen tüpü ile ilgili sorunlarla karşılaşıldı.

Sonuç:

Yaşlı ve vazopressör desteği alan hastaların transportlarında KVSK, tanısal amaçlı yapılan transportlarda SSK fazladır. Transportu gerçekleştirecek hekimin meydana gelebilecek komplikasyonlar yönünden uyarılması ve buna yönelik eğitimlerin uygulanması ve sedoanaljezi protokollerinin kullanılması komplikasyon oranlarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Kritik hasta, hastane içi transport, komplikasyonlar, komplikasyon oranlari