Orijinal Makale

Status Epileptikus Hastalarinda Yogun Bakim
 • Mehmet Kizilkaya
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0

Olgu Sunumu

Status Epileptikus Sonrasında Kardiyak Arrest: Bupropion ve Ekstazi İntoksikasyonu
 • Zübeyde Tuba Duran
 • Pınar Karabacak
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Hatice Akdu
 • Füsun Eroğlu
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 41-43 DOI: 10.4274/tybd.74946

Olgu Sunumu

Status Epileptikus Gelişen Bir Venlafaksin İntoksikasyon Olgusunda Etkin Lipid Emülsiyon Tedavisi
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Güner Özçelik
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 213-216 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.60565

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler