Olgu Sunumu

Status Epileptikus Sonrasında Kardiyak Arrest: Bupropion ve Ekstazi İntoksikasyonu
  • Zübeyde Tuba Duran
  • Pınar Karabacak
  • Kemal Yetiş Gülsoy
  • Hatice Akdu
  • Füsun Eroğlu
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 41-43 DOI: 10.4274/tybd.74946

Olgu Sunumu

Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
  • Lale Karabıyık
  • Burhan Sami Kalın
  • Eda Macit Aydın
  • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 221-225 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler