Özgün Araştırma

Farklı Lavaj Solüsyonlarının Akut Akciğer Hasarı Oluşumundaki Etkilerinin Araştırılması
 • Hicran Gündoğdu
 • Perihan E. Özcan
 • Lütfi Telci
 • İ. Özkan Akıncı
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.09
Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Emine Dağlı
 • Ali Aydın Altunkan
 • Handan Birbiçer
 • Gülhan Orekeci Temel
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.08208
Travma Hastalarinin Yogun Bakima Kabulündeki Laktat, Albumin, C-reaktif Protein, PaO2/FiO2 ve Glukoz Düzeylerinin Mortaliteye Etkisi
 • Eren Yilmaz
 • Canan Bor
 • Mehmet Uyar
 • Kubilay Demirag
 • Ilkin Çankayali
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 82-85 DOI: 10.4274/tybdd.02411

Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip ve Tedavisi Yapılan Travma Hastalarının Değerlendirilmesi: İstanbul İli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
 • Kadir Arslan
 • Ayça Sultan Şahin
 • Naime Yalçın
 • Ebru Kaya
J Turk Soc Intens Care 2023; 21: 41-47 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2022.20591
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Olgularında Kısa Dönem Mortalitenin Prognostik Belirteci Olarak Laktat/Albümin Oranı
 • Abdullah Gök
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Leman Acun Delen
 • Ferda Özmen
 • Süsen Banazılı
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 62-72 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.37167

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler