Cilt 19, Sayı 1

Mart 2021
(5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Normokalorik veya Hipokalorik Nütrisyonun Renal Fonksiyonlar ve Hasta Sonlanımı Üzerine Etkileri
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 1-8 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.15045
Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi
 • Serife Cetin
 • Ilhami Celik
 • Cem Artan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 9-17 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.55477
Alt Ekstremitede Doku Defekti Nedeniyle Flep Rekonstrüksiyonu Uygulanan Hastalarda Post-operatif Flep Komplikasyonunu Etkileyen Faktörler
 • Arzu Karaveli
 • Asım Uslu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 18-23 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.54264
Koronavirüs Hastalığı-2019’un Erken Döneminde Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Çalışanlarının Bilgi Düzeyi: Türkiye’den Kesitsel Anket
 • Canan Yılmaz
 • Ayşe Neslihan Balkaya
 • Filiz Ata
 • Halil Erkan Sayan
 • Ümran Karaca
 • Sami Yılmaz
 • Çağdaş Baytar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 24-32 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.46855
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi ve Pnömoni Şiddet İndeksinin Mortalite ile İlişkisi
 • Mehmet Süleyman Sabaz
 • Sinan Aşar
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 33-41 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.87587

Olgu Sunumu

Yaşlı Bir Hastada Aşırı Doz Rivastigmin Transdermal Flaster Sonrası Ölümcül Bir Sonuç
 • Ökkeş Hakan Miniksar
 • Umut Sabri Kasapoğlu
 • Ferda Özmen
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 42-45 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.79188
Koronavirüs Hastalığı-2019 Salgınından Sonra Ateş Yüksekliği Ayırıcı Tanısına Yeni Bir Bakış
 • Burçin Durmuş
 • Sefer Özkaya
 • Ali Avcı
 • Muhammet Korkusuz
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 46-49 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.92485
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastada Laringeal Granüloma ve Subglottik Darlığa Bağlı Post-operatif Solunum Sıkıntısı
 • Çağla Yazar
 • Manat Aitakhanova
 • Aykan Gülleroğlu
 • Aynur Camkıran Fırat
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 50-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.29484

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler