Cilt 18, Sayı 4

Aralık 2020
(4) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (1) Derleme, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Kardiyopulmoner Resüsitasyona Tanık Olan Aile Üyelerinin Tercihleri ve Deneyimleri: Sistematik Derleme
 • Pelin Karaçay
 • Özlem Doğu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 171-180 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.02886

Özgün Araştırma

Trakeostomi ile Taburcu Edilen Hastaların Klinik Seyirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Sari
 • Osman Ekinci
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 181-188 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.96658
Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz
 • Yasemin Tekdöş Şeker
 • Zuhal Yeşilbağ
 • İrem Özdemir
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 189-194 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.52533
Sepsis ve Septik Şokta Kalp Hızı Kontrolünün Oksijenizasyon ve Vazopresör İhtiyacı Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
 • Emre Sertaç Bingül
 • Günseli Orhun
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 195-204 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04934
Yaklaşan Beyin Ölümü Beklenen Hastalarda Organ Bağış Hızlarının Değerlendirilmesi
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Selin Eyüpoğlu
 • Ümmügülsüm Yüksel
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 205-212 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.43255

Olgu Sunumu

Status Epileptikus Gelişen Bir Venlafaksin İntoksikasyon Olgusunda Etkin Lipid Emülsiyon Tedavisi
 • Nihal Akçay
 • Ülkem Koçoğlu Barlas
 • Mey Talip Petmezci
 • Güner Özçelik
 • Esra Şevketoğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 213-216 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.60565
Yoğun Bakım Ünitesinde Sarılığı Olan Gebe Bir Kadın
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Helin Şahintürk
 • Emre Günakan
 • Ender Gedik
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 217-224 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.07379
Ani Kardiyak Arrest ile Başvuran Hastada Hedefe Yönelik Sıcaklık Tedavisi ile Tam Nörolojik İyileşme: Olgu Sunumu
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Süleyman Ganidağlı
 • Ahmet Çam
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 225-228 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.72677

Diğer

2020 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 0-0
2020 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 0-0
2020 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler