Cilt 16, Sayı 3

Aralık 2018
(5) Özgün Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitemizde Perkütan Yöntemle Açılan Trakeostomi Olgularının Retrospektif Analizi
 • Derya Karasu
 • Canan Yılmaz
 • Çağdaş Baytar
 • Gülsen Korfalı
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 83-87 DOI: 10.4274/tybd.73644
Yoğun Bakımda İntoksikasyonlar: Glasgow Koma Skoruna Göre Maliyet ve Yatak İşgali
 • Sedat Saylan
 • Bilal Şengü
 • Gülgün Elif Akçalı
 • Verda Dinar Tuna
 • Engin Ertürk
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 88-93 DOI: 10.4274/tybd.27247
Nozokomiyal Menenjit Gelişen Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Hastalarında Kortikosteroid Kullanımının Prognoz Üzerine Etkisi: Retrospektif Tanımlayıcı Çalışma
 • Eren Fatma Akçıl
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Aybike Onur Gönen
 • Hayriye Ertem Vehid
 • Yusuf Tunalı
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 94-100 DOI: 10.4274/tybd.75537
Akut Böbrek Hasarında Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ile Mortalite İlişkisi
 • Selda Kayaaltı
 • Ömer Kayaaltı
 • Bekir Hakan Aksebzeci
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 101-108 DOI: 10.4274/tybd.86158
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
 • Adem Dursun
 • Serkan Özsoylu
 • Hüseyin Kılıç
 • Ayşegül Ulu Kılıç
 • Başak Nur Akyıldız
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 109-114 DOI: 10.4274/tybd.63825

Olgu Sunumu

Mantar Zehirlenmesinde Erken Başlangıçlı Muskarinik Bulgular ve Sendromik Sınıflandırma
 • Hakan Yılmaz
 • Baturay Kansu Kazbek
 • Ertuğrul Kaya
 • Ilgaz Akata
 • Ülkü Ceren Köksoy
 • Filiz Tüzüner
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 115-121 DOI: 10.4274/tybd.08379
Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
 • Emine Kol
 • Emine İlaslan
 • Nefise Aslan
 • Fatma Kurt
 • Özlenen Özkan
 • Ömer Özkan
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 122-127 DOI: 10.4274/tybd.08760
Masif Pulmoner Tromboembolide Hangi Hastaya Hangi Doz Trombolitik Verilmeli? İki Olgu Sunumu
 • Behiye Deniz Kosovalı
 • Asiye Yavuz
 • Fatma İrem Yeşiler
 • Ahmet Eskiocak
 • Mustafa Kemal Bayar
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 128-134 DOI: 10.4274/tybd.33255
Akut Respiratuvar Distres Sendromu İlişkili Hemofagositik Sendrom
 • Yılmaz Karaduman
 • Fatih Doğu Geyik
 • Banu Eler Çevik
 • Serkan Uçkun
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 135-139 DOI: 10.4274/tybd.70893
Paraplejik Hastada Spontan Mesane Rüptürü ve Ürosepsis
 • Zeynep Özkan
 • Ahmet Bozdağ
 • Ayşe Nur Gönen
 • Türkkan Öztürk Kaygusuz
 • Tarık Çiçek
 • Mustafa Kahraman
 • Zafer Gündoğdu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 140-143 DOI: 10.4274/tybd.85856

Diğer

2018 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 0-0
2018 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 0-0
2018 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler