Cilt 19, Sayı 4

Aralık 2021
(5) Özgün Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Özgün Araştırma

Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi
 • Meryem Onay
 • Ebru Karakoç
 • Nurdan Çobaner
 • Gizem Kurada
 • Birgül Yelken
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 152-157 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966
Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volüm Eşiklerinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri
 • Esra Çankaya
 • Sertaç Çankaya
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Hülya Ulusoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 158-166 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.39974
Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Değişikliklerinin Solunum ve Kardiyak Parametreler Üzerindeki Etkileri
 • İsa Kılıç
 • İlkay Ceylan
 • Derya Karasu
 • Sinan Gürsoy
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 167-173 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.02996
Yoğun Bakımda Spontan Subaraknoid Kanamalı Hastaların Kısa Dönem Sonuçları: Tek Merkez Tecrübeleri
 • Mehtap Pehlivanlar Küçük
 • Çağatay Erman Öztürk
 • Ahmet Oğuzhan Küçük
 • Esra Turunç
 • Fatma Ülger
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 174-183 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.64936
Yoğun Bakım Ünitesinde Uzun Yatış Süresi (≥90 Gün): Predispozan Faktörlerin ve Sonuçların Retrospektif Analizi
 • Ökkeş Hakan Miniksar
 • Hamit Sırrı Keten
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 184-191 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.58077

Olgu Sunumu

Postoperatif Dönem Yoğun Bakım Takibinde Kas Güçsüzlüğü Gelişen Hastanın Klinik Takibi
 • Mustafa Deniz
 • Ali Rıza Kağnıcı
 • Bilge Banu Taşdemir
 • İbrahim Kurt
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 192-195 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.25633
Arı Sokmasına Bağlı Ensefalit ve Toksik Hepatit: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu
 • Özlem Önder
 • Ahmet Hamdi Aktan
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 196-199 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.86548
Ender Bir Etiyoloji ile Beraber Nadir Bir Hastalık: Yoğun Bakım Ünitesinde Kronik Graft-Versus-Host Hastalığına Bağlı Pnömatozis İntestinalis
 • Taner Çalışkan
 • Hüseyin Özkök
 • Murat Küçük
 • Beril Turan Erdoğan
 • Vedat Uygun
 • Yusuf Savran
 • Bilgin Cömert
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 200-204 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2021.55265

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0
2021 Yazar Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0
2021 Konu Dizini
J Turk Soc Intens Care 2021; 19: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler