Olgu Sunumu

Yoğun Bakımda Takibi Gerektiren Üç Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu ve Literatür Taraması

10.4274/tybd.galenos.2021.18480

  • İrem Akın Şen
  • Metin Kılınç
  • Cem Şen
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 21.12.2020 Kabul Tarihi: 01.02.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):94-97

Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotik ilaçların nadir görülen, idiyosenkratik, potansiyel olarak ölümcül bir yan etkisidir. Sendrom, hipertermi (ateş), rijidite, otonomik bozukluklar ve zihinsel değişiklikler ile karakterizedir. Tipik ve atipik antipsikotikler gibi psikotropik ilaçlar, bulantı ve gastroparezi tedavisinde kullanılan bazı dopamin reseptör antagonisti ilaçlar (örneğin; prometazin, metoklopramid, proklorperazin) ve amoksapin gibi antidepresanların tümü NMS etiyolojisinde yer almıştır. Bu olgu serisinde üç NMS olgusu bildirdik ve mevcut literatürler eşliğinde olası etiyolojileri tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ateş, antipsikotikler, mental durum değişikliği

Tam Metin (İngilizce)