Özgün Araştırma

Türk Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVİD-19 Deneyimleri: Nitel Araştırma

10.4274/tybd.galenos.2022.65807

  • Dilek Büyükkaya Besen
  • Merve Günbaş
  • Merve Dervişoğlu

Gönderim Tarihi: 30.08.2022 Kabul Tarihi: 21.09.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Hemşireler, COVID-19 ile mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarıdır. Bu araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları, motivasyonlarını ve destek kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma betimsel nitel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini İzmir’de bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çalışan ve COVID-19 tanılı hastalara bakım veren 12 yoğun bakım hemşiresi oluşturmuştur.

Bulgular:

Ana temalar ve alt temalar; Duygular (endişe/kaygı), Hasta bakımındaki zorluklar (aspirasyon, entübasyon) Bu süreçte hemşirelerin aldığı önlemler (iç izolasyon), COVID-19 pandemisinin yoğun bakım hemşireleri üzerindeki etkileri (fiziksel; sırt ağrısı, psikolojik; uyku sorunları),sosyal;dışlama), COVID-19 pandemisine dahil olan yoğun bakım hemşirelerinin destek ve motivasyon kaynakları (ekip arkadaşları desteği), Pandemi sürecinin (kriz yönetimi) olumlu katkıları belirlenmiştir.

Sonuç:

Yoğun bakım hemşireleri pandemi sürecinde fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamış; Bu süreçte destek ve motivasyon kaynakları ile güçlenmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yoğun bakım hemşireliği, pandemi, deneyimler