Olgu Sunumu

Tirotoksik Gebe Hastada Preoperatif Terapötik Plazmaferez Sırasında Gelişen Anaflaktik Reaksiyon

10.4274/Tybdd.03522

  • Ramazan Baldemir
  • Hatice Yağmurdur
  • Figen Leblebici
  • Bayazıt Dikmen

Gönderim Tarihi: 17.06.2013 Kabul Tarihi: 21.10.2013 J Turk Soc Intens Care 2013;11(3):121-124

Tirotoksik hastalarda hastanınötiroid hale gelebilmesi için antitroid ilaçlar, potasyum iyodür, beta blokerler ve kortikosteroidler genellikle yeterlidir. Zaman zaman bu tedavi seçenekleri hastayı ötiroid hale getirmek için yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda terapötik plazmaferez uygulaması alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Bu olgu sunumunda tirotoksik gebe hastada terapötik plazmaferez sırasında anaflaktik reaksiyon gelişmesi ve sonrasında hastanın cerrahiye hazırlanması sürecinde gelişen durumların tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Plazmaferez, anaflaktik reaksiyon, tirotoksikoz, albumin