Özgün Araştırma

Sepsisli ve Septik Şoklu Hastalarda Transkutanöz ve Arter Kan Gazı Analizlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tybd.galenos.2020.57873

  • Reşit Saruhan
  • Berna Kaya Uğur
  • Süleyman Ganidağlı
  • Pınar Tümtürk

Gönderim Tarihi: 01.11.2019 Kabul Tarihi: 17.05.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(3):111-117

Amaç:

Sepsisli ve septik şoklu hastalarda non-invaziv transkutanöz parsiyel CO2 (PtcCO2) ve O2 (PtcO2) basıncı analizörlerininin etkinliğini geleneksel kan arter kan gazı analizi ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Sepsis 3 tanı kriterlerine göre “sepsis” tanısı alan hastalar grup 1’e (n=50), “septik şok” tanısı alan hastalar grup 2’ye (n=50) ayrıldı. Demografik veriler, laboratuvar testleri, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II (APACHE-II) ve Ardışık Organ Yetersizliği Değerlendirme (SOFA) skorları, 1., 2., 3., ve 4. saatlerdeki standart monitorizasyon verileri, kan gazı analizi verileri (pH, PaCO2, PaO2, SaO2) ve transkutanöz CO2 ve O2 değerleri kaydedildi.

Bulgular:

Gruplar arasında demografik parametreler, başlangıç beyaz küre, hematokrit, kalp hızı, santral venöz basınç, solunum sayısı ve pozitif ekspirasyon-sonu basınç değerleri açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Grup 2’de serum üre ve kreatinin seviyeleri belirgin olarak yüksekken, albümin seviyeleri, ortalama arteriyel basınç daha düşüktü. APACHE-II ve SOFA skorları, tepe inspiratuar basınç ve FiO2 grup 1’de belirgin olarak düşüktü.

Grup 1’de PtcCO2 ve PaCO2 değerleri açısından belirgin bir fark bulunamadı. Grup 2’deki PtcCO2 değerleri PaCO2 ile karşılaştırıldığında belirgin olarak düşüktü. Grup 1’de PaO2 değerleri ile karşılaştırıldığında PtcO2 belirgin olarak düşüktü. Grup 2’de PaO2 ile karşılaştırıldığında PtcO2 değerleri belirgin olarak düşüktü. Her iki grupta da arter ve transkutanöz CO2 ve O2 değerleri arasında güçlü bir korelasyon mevcuttu.

Sonuç:

PtcCO2’nin değerlendirilmesi septik şoklu hastalarda olmasa da sepsisli hastalarda alternatif bir yöntem olabilir. PtcO2 ölçümleri her iki gruptaki hastalarda da güvenilir bir yöntem olarak görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, septik şok, YBÜ, transkutanöz CO2, transkutanöz O2, arter kan gazı analizi

Tam Metin (İngilizce)