Özgün Araştırma

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalardaki Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.95914

  • Rafet Yarımoğlu
  • Çetin Kaymak
  • Namık Nebi Özcan
  • Sani Namık Murat
  • Hülya Başar
  • Ayşe Özcan
  • Alparslan Kurtul
  • Mustafa Sırrı Kotanoğlu

Gönderim Tarihi: 10.03.2022 Kabul Tarihi: 14.06.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(1):33-40

Amaç:

Bu çalışmada, invaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda kalp hızı değişkenliği parametrelerini analiz ederek otonom sinir sistemi aktivitesindeki değişiklikleri belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bilinen herhangi bir kalp hastalığı veya aritmi tanısı olmayan, en az 24 saat yoğun bakımda izlenmiş olan 18 yaş üstü toplam 83 hasta çalışmaya dahil edildi. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalar grup M’ye (n=41), uygulanmayanlar grup K’ye (n=42) dahil edildi. Hastaların elektrokardiyografileri (EKG), 3 kanallı EKG kaydeden Holter cihazı ile 24 saat boyunca kaydedildi.

Bulgular:

Kalp hızı değişkenlik parametreleri, atriyal aritmi sayıları, kalp hızları, RR interval süreleri, QT ve QTc aralıkları açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ventriküler aritmi sayısının mekanik ventilasyon uygulanan grupta mekanik ventilasyon uygulanmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p=0,0083).

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçlarına dayanarak, herhangi bir kalp hastalığı olmayan hemodinamik olarak stabil olan hastalarda invaziv mekanik ventilasyonun kalp hızı değişkenlik parametrelerinde değişikliğe yol açmadığına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ventilasyon, solunum, yoğun bakım, kalp hızı, elektrokardiyografi

Tam Metin (İngilizce)