Olgu Sunumu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için Alternatif Tedavi Yöntemi: Birleştirilmiş Plazma Filtrasyonu ve Adsorpsiyon

10.4274/tybd.galenos.2023.28863

  • Dilşat Tepe
  • Gürdal Yılmaz
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Mehtap Pehlivanlar Küçük

Gönderim Tarihi: 28.02.2023 Kabul Tarihi: 22.06.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(3):234-238

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), bağışıklık sisteminin hiperaktivasyonu ile çoklu organ yetmezliğine neden olabilen viral bir hemorajik ateş sendromudur. KKKA için kanıtlanmış bir tedavi yoktur, yönetim için destek tedavisi şarttır. Ekstrakorporeal depuratif teknikler enflamatuvar mediyatörleri kan dolaşımından uzaklaştırmak için kullanılır. Bu rapor, KKKA hastalarında birleştirilmiş plazma filtrasyon ve adsorpsiyon (BPFA) kullanımını sunmayı amaçlamaktadır. Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı doğrulanmış üç hastaya BPFA uygulandı. Otuz beş yaşında kadın hasta kene temasından bir hafta sonra başvurdu. Destek tedavisine rağmen hastada yaygın damar içi kanama (YİK) nedeniyle mukozal ve gastrointestinal kanama gelişti. BPFA sonrası klinik durumu ve laboratuvar sonuçları düzeldi. Dokuz gün önce kene ısırması öyküsü olan 54 yaşında kadın hasta mukozal kanama ve hipotansiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. YİK’nin eşlik ettiği çoklu organ yetmezliği vardı, BPFA tedavisine rağmen hasta tedaviye yanıt vermedi ve eksitus oldu. Altmış dokuz yaşında erkek hasta kene maruziyetinden bir hafta sonra hastaneye başvurdu. Eşlik eden diabetes mellitus, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı vardı. Ertesi gün hastada alveoler hemoraji gelişti, karaciğer enzimleri yükseldi ve pıhtılaşma parametreleri bozuldu. BPFA uygulandı ancak tedaviye yanıt vermeyen hasta öldü. BPFA’ya yalnızca bir hasta olumlu yanıt verdi, bu durum genç olmak, hastaneye erken başvurmuş olmak ve komorbidite olmaması ile ilişkili olabilir. Şiddetli KKKA hastalarında sitokin fırtınasını tedavi etmek için BPFA iyi bir seçenek olabilir. Ancak bu tedaviyi ne zaman uygulamamız gerektiği ve erken uygulamanın mortaliteyi önleyip önlemediği konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, terapötik plazma adsorpsiyonu, terapötik plazmaferez

Tam Metin (İngilizce)