Olgu Sunumu

Kalpleri Kıran Mantar: Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2019.93695

  • Ebru Karakoç
  • Kemal Demirtaş
  • Serdar Ekemen
  • Ayşe Ayyıldız
  • Birgül Yelken

Gönderim Tarihi: 13.11.2018 Kabul Tarihi: 10.04.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(1):43-46

Yüksek mortalite ve morbidite nedeniyle mantar zehirlenmesi karaciğerde ve böbreklerde hasara neden olan önemli bir acil durumdur, ancak kardiyak fonksiyonlara olan etkisi henüz belirlenmemiştir. Kardiyotoksisite, hepatik toksisite, nefrotoksisite ile komplike olmuş 44 yaşında bir kadın mantar zehirlenmesi olgusunu sunmayı amaçladık. Mantar zehirlenmesi olan hastalar klinik belirtiler, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, kardiyak enzimlerle kardiyak zehirlenme açısından da değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mantar zehirlenmesi, kardiyotoksisite, amatoksin

Tam Metin (İngilizce)