Olgu Sunumu

Kalça, Göğüs, Ayak ve Sırtta Diffüz Lökositoklastik Vasküliti Olan Ölümcül Bir COVİD-19 Olgusu

10.4274/tybd.galenos.2023.26056

  • Çağatay Erman Öztürk
  • Esmeray Mutlu Yılmaz

Gönderim Tarihi: 23.12.2022 Kabul Tarihi: 30.01.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):140-145

Remisyon evresinde romatoid artrit dışında bilinen bir hastalığı olmayan 47 yaşında kadın hasta ayaklarında, göğüslerinde, kalçalarında ve sırtında morarma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yedi gün önce şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 polimeraz zincir reaksiyonu testinin pozitif çıktığı ve beş gün favipiravir tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde; her iki ayak ve memelerde, torakanterik bölgede ve sırtta simetrik ve basmakla renk değiştirmeyen değişen büyüklüklerde ekimotik lezyonlar görüldü. Akciğer bilgisayarlı tomografisinde diffüz bilateral buzlu cam ve konsolidasyon alanları mevcuttu. Deri lezyonlarından alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda hastaya lökositoklastik vaskülit tanısı kondu. Alt ekstremite venöz Doppler ultrasonografi incelemesinde sağ vena safena parvada subakut dönemde trombüs nedeniyle tam tıkanma mevcuttu. Takip eden yoğun bakım sürecinde; nekrotik lezyonlar sağ ayakta amputasyona, sol ayakta ve sırtta debridmana ve bilateral mastektomiye kadar ilerledi. Hastamız yoğun bakım ünitesinde kaldığı uzun süre boyunca birçok uzmanlığı içeren multidisipliner bir yönetime ihtiyaç duymuştur. Burada amputasyonla sonuçlanan şiddetli ve yaygın lökositoklastik vaskülite yol açan bir koronavirüs hastalığı-2019 olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Koagülopati, lökositoklastik vaskülit, COVİD-19, amputasyon

Tam Metin (İngilizce)