Özgün Araştırma

Havayolu Yönetimi Eğitiminin Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı ve Şefkat Yorgunluğuna Etkisinin Araştırılması

10.4274/tybd.galenos.2021.03521

  • Mohamad Golitaleb
  • Behnam Masmouei
  • Ali Jadidi
  • Fatemeh Hoomani Majdabadi
  • Mehdi Harorani

Gönderim Tarihi: 16.03.2021 Kabul Tarihi: 17.05.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(3):110-115

Amaç:

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) çalışan hemşireler, iş doyumunu azaltabilecek ve hastaların özel durumları nedeniyle bakım kalitesini etkileyebilecek şekilde, yaygın olarak şefkat yorgunluğu ve ahlaki sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle şefkat yorgunluğunu ve ahlaki sıkıntıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışma, hemşirelerde havayolu yönetimi eğitiminin bakım kalitesi ile ahlaki sıkıntı ve şefkat yorgunluğuna etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma YBÜ’de çalışan 50 hemşire üzerinde yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak Ahlaki Sıkıntı Ölçeği ve Çok Boyutlu Yorgunluk Envanteri ile birlikte hemşirelik standartlarına göre hazırlanmış bir havayolu bakım kontrol listesi kullanıldı. Müdahaleden önce, katılımcılar anketleri doldurdular ve hava yolu bakımının işlevleri kontrol listesi aracılığıyla araştırıldı. Hemşireler yüz yüze eğitim aldılar. Eğitimden sonra değerlendiriciler, standart kontrol listesi aracılığıyla havayolu bakımının kalitesini gözlemleyerek hemşireleri değerlendirdiler. Daha sonra ahlaki sıkıntı ve yorgunluk anketleri tekrar doldurularak sonuçlar eğitim öncesi ve sonrası analiz edildi.

Bulgular:

Hemşireler arasında ahlaki sıkıntı ve yorgunluk oranı eğitim öncesi ve sonrası önemli ölçüde azaldı (p<0,001). Ek olarak, havayolu yönetiminin kalitesi %70’den %86’ya yükseldi (p<0,001).

Sonuç:

Havayolu yönetimi eğitimi hemşirelerin ahlaki sıkıntısını ve şefkat yorgunluğunu azaltabilir ve havayolu bakımının kalitesini iyileştirebilir. YBÜ’de çalışan hemşirelerin bilgi ve pratiğe dair yeteneği, bakım kalitesinin artmasına ve ahlaki sıkıntı ve şefkat yorgunluğunun azalmasına yol açtı. Bu nedenle havayolu yönetimi konusunda periyodik eğitim çalıştayları çok etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Havayolu yönetimi, şefkat yorgunluğu, uygulamalı eğitim, yoğun bakım üniteleri, ahlaki sıkıntı, solunum bakımı

Tam Metin (İngilizce)