Olgu Sunumu

Başarıyla Tedavi Edilmiş Ciddi Kolşisin Zehirlenmesi Olan Bir Adölesan

10.4274/tybd.galenos.2022.66587

  • Hatice Feray Arı
  • Berna Kırhan
  • Murat Arı

Gönderim Tarihi: 01.02.2022 Kabul Tarihi: 07.04.2022 J Turk Soc Intens Care 2022;20(2):102-105

İçeriği sonbahar çiğdem bitkisinden elde edilen kolşisin, anti-enflamatuvar bir ilaçtır. Kolşisin kullanımı, nötrofil mobilizasyonunu ve aktivasyonunu bozmaktadır ve özellikle çocukluk çağında Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) gibi bazı romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Yüksek dozlarda alındığında kolşisin zehirlenmesi, hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliğine neden olabilen nadir fakat ciddi bir ilaç intoksikasyonudur. Bu olguda, 15 yaşında AAA tanılı bir kız çocuğu 0,47 mg/kg kolşisin alması nedeniyle hastaneye yatırılmıştır. Plazmaferez ve diyaliz ile hasta başarılı bir şekilde tedavi edildi. Kolşisin intoksikasyonu olgusu, yakın takip gerektiren ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kolşisin intoksikasyon olgularının tamamı çocuk yoğun bakımda tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kolşisin, adölesan, zehirlenme, çocuk yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)