Olgu Sunumu

Ateşli Silahla Toraks Yaralanması Sonrası Yelken Göğüs ve ARDS Gelişen Hastada Veno-venöz ECMO Kullanımı

10.4274/tybd.galenos.2019.31032

  • Osman Uzundere
  • Cem Kıvılcım Kaçar
  • Abdulkadir Yektaş

Gönderim Tarihi: 05.12.2017 Kabul Tarihi: 02.03.2019 J Turk Soc Intens Care 2019;17(4):215-220

Konvansiyonel yönetimin başarısız olduğu şiddetli akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) olan hastalarda ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) son seçenek olarak kullanılabilir. En iyi sonuçlar travma sonrası şiddetli ARDS olan hastalarda elde edilmektedir. Yaralanan akciğerler ECMO tedavisi ile tamamen iyileşebilir. Acil operasyona alınan hastaya akciğerindeki morfolojik varyasyon ve yaygın kontüzyon nedeniyle pnömonektomi yapılamadı. Kotlarda büyük bir hasarı olan hastada yelken göğüs mevcuttu. Kemik dokuda büyük kayıp mevcut olduğundan kotlara çelik plak koyulamadı. Hastanın fraktüre kosta uçları kesildikten sonra dual mesh ile açık olan göğüs duvarı onarıldı ve üzeri serratus ve latissimus dorsi kaslarıyla kapatıldı. Yelken göğüs düzeltilemedi. Yoğun bakım takibinde akut respiratuvar distres sendromu gelişen hastada konvansiyonel yönetimle başarı sağlanamadı ve akciğerlerin iyileşmesine imkan sağlamak amacıyla ECMO kullanıldı. Hastaya uygulanan ECMO tedavisi 7 gün sürdü ve herhangi bir komplikasyon olmaksızın tamamlandı. Hasta 29 gün sonra servise transfer edildi. Bu olgu sunumunda ateşli silah ile ciddi toraks yaralanması sonucu acil servise getilen 44 yaşında erkek hastada konvansiyonel yönetimle başarı sağlanamadığından akciğerlerin iyileşmesine imkan sağlayan hayat kurtarıcı bir tedavi olarak ECMO’nun kullanımını bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yelken göğüs, ARDS, ECMO, ateşli silah, travma yaralanma

Tam Metin (İngilizce)