Olgu Sunumu

Arı Sokmasına Bağlı Ensefalit ve Toksik Hepatit: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu

10.4274/tybd.galenos.2021.86548

  • Özlem Önder
  • Ahmet Hamdi Aktan

Gönderim Tarihi: 05.10.2020 Kabul Tarihi: 14.08.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(4):196-199

Arı sokması, dünya çapında görülen ciddi bir tıbbi durumdur. Arı sokması sonrası gelişen çeşitli klinik tablolar tanımlanmıştır. Lokal alerjik reaksiyonlar daha yaygındır ve birkaç saat içinde yumuşak dokuda ağrı, kızarıklık ve şişmeye neden olabilir. Nadiren ölüme yol açabilen ciddi nörolojik defisitler bildirilmiştir. Literatürde bildirildiği üzere nörolojik semptomların başlangıcı 30 saniye ile 96 saat arasında değişmektedir. Burada, birden çok arı sokmasına bağlı gelişen alerjik ensefalit ve toksik hepatit ile başvuran 48 yaşında bir erkek hastayı bildiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, arı zehiri, ensefalit

Tam Metin (İngilizce)