Özgün Araştırma

İki Farklı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  • Büşra Tezcan
  • Sema Turan
  • Dilek Kazancı
  • Şerife Bektaş
  • Hija Yazıcıoğlu
  • Berna Ergün
  • Demet Bölükbaşı
  • Özcan Erdemli
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 91-97 DOI: 10.4274/tybd.59023

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar