Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitemizde Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişmesini Önlemek Amaçlı Kontrol Listesi Kullanımı Deneyimi
 • Semiha Solak Grassie
 • Bircan Kayaaslan
 • Sümeyra Çetin Gevrek
 • Dilber Kumral
 • Cengizhan Emre
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 13-17 DOI: 10.4274/tybdd.63644
Yoğun Bakım Hastalarında Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansının Araştırılması
 • Hakan Tağrıkulu
 • Dilek Memiş
 • Mehmet Turan İnal
 • Nesrin Turan
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 28-38 DOI: 10.4274/tybdd.30602
Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Etken Mikroorganizmalar: İki Yıllık Retrospektif Analiz
 • Onur Palabıyık
 • Aziz Ögütlü
 • Yaşar Toptaş
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 80-85 DOI: 10.4274/tybdd.60490

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar