Olgu Sunumu

Paraplejik Hastada Spontan Mesane Rüptürü ve Ürosepsis
  • Zeynep Özkan
  • Ahmet Bozdağ
  • Ayşe Nur Gönen
  • Türkkan Öztürk Kaygusuz
  • Tarık Çiçek
  • Mustafa Kahraman
  • Zafer Gündoğdu
  • Pınar Gündoğan Bozdağ
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 140-143 DOI: 10.4274/tybd.85856

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar