Olgu Sunumu

İkterohemorajik Leptospiroz: Bir Olgu Sunumu
  • Evren Büyükfırat
  • Mahmut Alp Karahan
  • Nuray Altay
  • Orhan Binici
  • İrfan Binici
  • Zafer Hasan Ali Sak
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 49-53 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.38981
Akut Respiratuvar Distres Sendromu İlişkili Hemofagositik Sendrom
  • Yılmaz Karaduman
  • Fatih Doğu Geyik
  • Banu Eler Çevik
  • Serkan Uçkun
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 135-139 DOI: 10.4274/tybd.70893

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar