Orijinal Makale

Septik Sokta Hemodinamik Tedavi
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2003; 1: 0-0
Sepsiste Klinik Sonucu Olumlu Etkileyen Tedaviler
 • Oktay Demirkiran
J Turk Soc Intens Care 2003; 1: 0-0
Zehirlenen Hastalarda Yogun Bakim Tedavisi
 • Gürayten Özyurt
J Turk Soc Intens Care 2003; 2: 0-0
Yüksek Intraksiniyal Basinç ve Tedavisi
 • Atilla Ramazanoglu
 • Melike Cengiz
J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 0-0
Renal replasman tedavisi: ne zaman, nasıl, nereye kadar?
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Renal replasman tedavisi sürekli mi, aralıklı mı uygulanmalı
 • Mehmet Oral
 • K. Sanem Çakar Turhan
J Turk Soc Intens Care 2010; 8: 0-0
Yoğun Bakım Hastalarında Derin Ven Trombozunun Tanı ve Tedavisi
 • Birgül Büyükkıdan Yelken
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yoğun Bakımda Pulmoner Tromboemboli Tanı-Tedavi
 • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Ciddi Sepsis ve Septik Sokta Hedefe Yönelik Erken Tedaviye Bakis
 • Melek Sakarya
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakimda Insülin Tedavisi
 • Simay Serin
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yoğun Bakım Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Pozitif Bakteriler (MRSA,VRE)
 • A. Atahan Çagatay
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia)
 • Gökhan Aygün
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Biriminde Antibiyotik Direnç Poblemi be Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella Pneumoniae, Enterobacter spp., Escherichia coli)
 • Sila Akhan
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Ventilatörle Iliskili Pnömonilerin Tedavisi
 • Oral Öncül
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Katater Ile Iliskili Kan Dolasimi Infeksiyonlari: Tani ve Tedavi
 • Ata Nevzat Yalçin
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Gozitif Bakteriler (MRSA, VRE)
 • A. Atahan Çagatan
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Direnç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Nonfermentatifler (Pseudonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas Maltophilia
 • Gökhan Aygün
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Yogun Bakim Birimlerinde Antibiyotik Diirenç Problemi ve Tedavide Güncel Durum: Gram-Negatif Enterik Çomaklar (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter Spp,Escherichia Cole
 • Sila Akhan
J Turk Soc Intens Care 2007; 5: 0-0
Böbrek Destek Tedavisi
 • Hüseyin Öz
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yoğun Bakımda Karaciğer Destek Tedavisi
 • Evren Sentürk
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Evde Bakım ve Tedavi
 • Özlem Selvi Can
 • Necmettin Ünal
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Evde Mekanik Ventilasyon Tedavisi
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2008; 6: 0-0
Yogun Bakim Kanama Bozukluklari ve Tedavi
 • Emre Tekgündüz
 • Teoman Soysal
J Turk Soc Intens Care 2005; 3: 65-75

Derleme

Yoğun Bakım Ünitesinde Magnezyum; Olmazsa Olmaz
 • Perihan Ergin Özcan
 • Figen Esen
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.07
Yanik Hastalarinda Akut Böbrek Yetmezligi ve Renal Replasman Tedavisi
 • Burak Canver
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0
Abdominal Kompartman Sendromu
 • Pınar Zeyneloğlu
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 5-15 DOI: 10.4274/tybdd.47965
Bir Tedavi Yaklaşımının İstenmeyen Komplikasyonu: Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
 • Bülent Güçyetmez
 • Aylin Çimet Ayyıldız
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 47-53 DOI: 10.4274/Tybdd.75047

Özgün Araştırma

Mekanik Ventilatördeki Tavşanlarda Propofol İnfüzyonu İle Oluşan Metabolik ve Biokimyasal Değişikliklerde L-Karnitin Tedavisinin Etkileri
 • Savaş Yılbaş
 • Banu Ayhan
 • Burcu Akbay
 • Bayram Karataş
 • Seda B.Akıncı
 • Fatma Sarıcaoğlu
 • Ülkü Aypar
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.08
Protokole Dayalı Tedavinin Ağır Sepsis Mortalitesi Üzerine Etkisi
 • Elif Çopuroğlu
 • Oktay Demirkıran
 • Tuğhan Utku
 • Seval Ürkmez
J Turk Soc Intens Care 2011; 9: 0-0 DOI: 10.4274/tybdd.09.17
Yanık ve Yara Tedavi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde İki Yıllık Süreçte Takip Edilen Hastaların Prognozu
 • Güneş Çobanoğlu Ercan
 • Hülya Özay
 • Elif Bombacı
 • Banu Çevik
 • Serhan Çolakoğlu
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.201
Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Tedavisinde Anestezi Uzmanlarının Tercihleri: Anket Çalışması
 • Ahmet Şen
 • Başar Erdivanlı
 • Tolga Koyuncu
 • Abdullah Özdemir
 • Hızır Kazdal
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 62-67 DOI: 10.4274/tybdd.63634
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Ülseri Sıklığı, Önlenmesi ve Tedavisi
 • Namigar Turgut
 • Aysel Ak
 • Erkan Ak
 • Nagihan Yakar
 • Nuri Yakar
 • Birsen Yılmaz
 • Burçin Cora
 • Tarkan Mıngır
 • İncila Ali
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 72-76 DOI: 10.4274/tybdd.84755

Olgu Sunumu

Mantar Zehirlenmesi ve Ekstrakorporyal Tedavi Desteği: Olgu Sunumu
 • M. Salih Sevdi
 • Kerem Erkalp
 • M. Emrah Temel
 • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 36-39 DOI: 10.4274/tybdd.66376
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Bir Akut Respiratuvar Distress Sendromu Olgusu
 • Yusuf Savran
 • Tuğba Başoğlu
 • Güntuğ Güngör
 • Sevgi Öztürk
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 37-40 DOI: 10.4274/tybdd.83803
Hemoperfüzyon ile Tedavi Edilen Amitriptilin Kardiyak Toksisitesi
 • Nurdan Ünlü
 • Gülbahar Çalışkan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Remzi İşçimen
 • Ferda Kahveci
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 43-46 DOI: 10.4274/tybdd.46338
Kritik Hastada Üst Ekstremite İskemik Dolaşım Bozukluğunun Tedavisinde Aksiller Yaklaşım ile Brakiyal Pleksus Bloğu: İki Olgunun Sunumu
 • İlkay Ceylan
 • Nermin Kelebek Girgin
 • Mehmet Ali Kopan
 • Alp Gurbet
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 91-94 DOI: 10.4274/tybdd.41636
Yılan Sokmalarındaki Klinik Deneyimlerimiz
 • Demet Altun
 • Dilek Altun
 • Betül Ayaz
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 100-104 DOI: 10.4274/tybdd.74046

Diğer

Kafa-Beyin Travmasi Tedavisinde Gelismeler
 • Mois Bahar
J Turk Soc Intens Care 2002; 1: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar