Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Pulmoner Aspergillozis Olgusu
 • Mehmet Akif Yazar
 • Aytuna Kuzucuoğlu
 • Mehmet Barış Açıkgöz
J Turk Soc Intens Care 2016; 14: 43-46 DOI: 10.4274/tybdd.93063
İntramusküler Diklofenak Sodyum Enjeksiyon Sonrası Toksik Epidermal Nekroliz ve Çoklu Organ Yetmezliği: Olgu Sunumu
 • Nalan Şanlı
 • Nigar Bircan Ocak
 • Kerem Erkalp
 • Mehmet Salih Sevdi
 • Ayşin Alagöl
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 83-85 DOI: 10.4274/Tybdd.68077

Olgu Sunumu

Spontan Tekrarlayıcı Trakea Yırtılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nermin Tunçbilek
 • Şeyda Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Hasan Budak
 • Fazlı Yanık
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 54-57 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.92905

Özgün Araştırma

Nozokomiyal Menenjit Gelişen Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Hastalarında Kortikosteroid Kullanımının Prognoz Üzerine Etkisi: Retrospektif Tanımlayıcı Çalışma
 • Eren Fatma Akçıl
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Aybike Onur Gönen
 • Hayriye Ertem Vehid
 • Yusuf Tunalı
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 94-100 DOI: 10.4274/tybd.75537

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar