Özgün Araştırma

Mültecilerin Yeni Düşmanı: Tüberküloz
 • Yasemin Tekdos Seker
 • zuhal Yesilbag
 • İrem Özdemir
 • Zafer Çukurova
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.52533
İki Farklı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Büşra Tezcan
 • Sema Turan
 • Dilek Kazancı
 • Şerife Bektaş
 • Hija Yazıcıoğlu
 • Berna Ergün
 • Demet Bölükbaşı
 • Özcan Erdemli
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 91-97 DOI: 10.4274/tybd.59023

Olgu Sunumu

COVID-19 ve Uyanık Pron Pozisyon
 • Fisun Özbilen
 • Ali Aydın Altunkan
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 50-56 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.51422

Olgu Sunumu

Difüz Alveoler Hemoraji ve Solunum Yetmezliği ile Seyreden Wegener Granülomatozu
 • Armağan Böğürcü
 • Ali Ekinci
 • Murat Alyakut
 • Ali Berkant Avcı
J Turk Soc Intens Care 2013; 11: 118-120 DOI: 10.4274/Tybdd.58066

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar