Derleme

Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Klinik Protokoller: Bir Sistematik Çalışma
  • Duygu Yıldırım
  • Emre Namık
  • Yakup Karahan
  • Esra Akın Korhan
  • Burcu Ceylan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 1-17 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.05945

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar