Özgün Araştırma

Rehberlere Dayali Önlem ve Bakim Paketlerinin Yogun Bakim Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlari Üzerine Etkisi
  • Ferdi Polat
  • Ali Haydar Sahinoglu
  • Ahmet Dilek
  • Ersin Köksal
  • Yasemin Burcu Üstün
  • Cengiz Kaya
  • Fatma Ülger
  • Saban Esen
J Turk Soc Intens Care 2014; 12: 86-93 DOI: 10.4274/tybdd.19483

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar