Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri
  • Fatma Gül Yurdakul
  • Aslı Çalışkan Uçkun
  • Hatice Bodur
  • Nevzat Mehmet Mutlu
  • Özlem Balkız Soyal
  • Işıl Özkoçak Turan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 190-196 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.15807

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar