Olgu Sunumu

Apne Testi Esnasında Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu ve Literatür Taranması
  • Ali Ahıskalıoğlu
  • Elif Oral Ahıskalıoğlu
  • Ahmet Murat Yayık
  • Ahmet Kacıroğlu
  • Bahadır Çiftçi
  • Nazım Doğan
J Turk Soc Intens Care 2017; 15: 39-42 DOI: 10.4274/tybdd.97759

Olgu Sunumu

Göğüs Radyografisi ile Görüntülemeyen Pnömotoraks Tanısında Ultrasonografinin Kullanımı: Olgu Sunumu
  • Funda Gök
  • Alper Kılıçaslan
  • Alper Yosunkaya
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 106-111 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.15013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar