Olgu Sunumu

Yoğun Bakım Ünitesinde Paraplejik Hastada Gelişen Takotsubo Kardiyomiyopatisi: Olgu Sunumu
 • Emin Tunç Demir
 • İsmail Arslan
 • Çağlar Kaya
 • Mehmet Turan İnal
 • Servet Altay
 • Dilek Memiş
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.25743
Paraplejik Hastada Spontan Mesane Rüptürü ve Ürosepsis
 • Zeynep Özkan
 • Ahmet Bozdağ
 • Ayşe Nur Gönen
 • Türkkan Öztürk Kaygusuz
 • Tarık Çiçek
 • Mustafa Kahraman
 • Zafer Gündoğdu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 140-143 DOI: 10.4274/tybd.85856

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar