Olgu Sunumu

Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
  • Seda Ardahan Sevgili
  • Figen Yardımcı
  • Hatice Bal Yılmaz
  • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.87609
Nekrotizan Enterokolit Tanılı Prematüre Bir Yenidoğanın Neuman Sistemler Modeli’ne Göre İncelenmesi
  • Seda Ardahan Sevgili
  • Figen Yardımcı
  • Hatice Bal Yılmaz
  • Zümrüt Başbakkal
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 112-121 DOI: 10.4274/tybd.galenos2018.87609

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar