Olgu Sunumu

Valproik Asid ve Meropenem Arasındaki İlaç Etkileşimi: Olgu Sunumu
  • Murat Yaşar Özkalkanlı
  • Fulya Yılmaz Duran
  • Günay Yıldız
  • Orhan Kılıç
  • Onur Okur
J Turk Soc Intens Care 2015; 13: 46-48 DOI: 10.4274/tybdd.46220

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar