Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda İntoksikasyonlar: Glasgow Koma Skoruna Göre Maliyet ve Yatak İşgali
  • Sedat Saylan
  • Bilal Şengü
  • Gülgün Elif Akçalı
  • Verda Dinar Tuna
  • Engin Ertürk
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 88-93 DOI: 10.4274/tybd.27247

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar