Özgün Araştırma

Parenteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Soya Yağı, Zeytinyağı ve Mct-Lct Bazlı Nutrisyon Solüsyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Nursen Gürsoy
 • Çetin Kaymak
 • Ayşe Özcan
 • Namık Özcan
 • Turgut Çavuşoğlu
 • Mustafa Kotanoğlu
 • Hülya Basar
J Turk Soc Intens Care 2012; 10: 0-0 DOI: 10.4274/Tybdd.10.09

Derleme

Sepsis ve Lipit Metabolizması
 • Mustafa Akker
 • Tuğhan Utku
J Turk Soc Intens Care 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.30085

Olgu Sunumu

Status Epileptikus Sonrasında Kardiyak Arrest: Bupropion ve Ekstazi İntoksikasyonu
 • Zübeyde Tuba Duran
 • Pınar Karabacak
 • Kemal Yetiş Gülsoy
 • Hatice Akdu
 • Füsun Eroğlu
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 41-43 DOI: 10.4274/tybd.74946

Olgu Sunumu

Çoklu İlaç İntoksikasyonu Yönetiminde Propranolol için İntravenöz Lipid Tedavisi
 • Lale Karabıyık
 • Burhan Sami Kalın
 • Eda Macit Aydın
 • Özge Nadastepe
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 221-225 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.32932

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar