Olgu Sunumu

Spontan Tekrarlayıcı Trakea Yırtılması
 • Mehmet Turan İnal
 • Dilek Memiş
 • Nermin Tunçbilek
 • Şeyda Tek
 • Ahmet Şenol Uyar
 • Hasan Budak
 • Fazlı Yanık
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 54-57 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2017.92905

Özgün Araştırma

Nozokomiyal Menenjit Gelişen Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Hastalarında Kortikosteroid Kullanımının Prognoz Üzerine Etkisi: Retrospektif Tanımlayıcı Çalışma
 • Eren Fatma Akçıl
 • Özlem Korkmaz Dilmen
 • Aybike Onur Gönen
 • Hayriye Ertem Vehid
 • Yusuf Tunalı
J Turk Soc Intens Care 2018; 16: 94-100 DOI: 10.4274/tybd.75537

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar