Derleme

Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Klinik Protokoller: Bir Sistematik Çalışma
  • Duygu Yıldırım
  • Emre Namık
  • Yakup Karahan
  • Esra Akın Korhan
  • Burcu Ceylan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 1-17 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2018.05945

Özgün Araştırma

Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bilgileri
  • Nurten Özen
  • Tekmile Köse
  • Füsun Terzioğlu
J Turk Soc Intens Care 2020; 18: 91-98 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.25991

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar