Özgün Araştırma

Enteral Beslenme Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Farklı Gastrik Rezidüel Volümlerin Karşılaştırılması
  • Esra Tekin
  • Mert Akan
  • Uğur Koca
  • Esma Adıyaman
  • Ali Necati Gökmen
  • Sevda Özkardeşler
  • Sibel Büyükçoban
  • Necmiye Kılıçaslan
J Turk Soc Intens Care 2019; 17: 25-30 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2019.04127

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar